Občanské sdružení při ZŠ K.V. Raise v Lázních Bělohradě ( OS ) -  dříve a dnes

 

Kdyby se v nadpisu objevila zkratka SRPŠ, určitě by mnohým čtenářům bylo jasnější, o čem   tento příspěvek bude pojednávat. V loňském roce se Sdružení rodičů a přátel školy přejmenovalo, aby mohlo zachovat svou právní subjektivitu. Při této zdánlivě „kosmetické úpravě“ došlo k vytvoření nových stanov, na něž navazovaly další formální kroky. To vedlo několik rodičů k zamyšlení o skutečně vykonávané činnosti této organizace.

 

Dříve:

Vybíraly se finanční příspěvky rodičů za jednotlivé žáky školy. Žáci sedmé třídy dostávali příspěvek na lyžařský výcvik, čtvrťáci na pobyt ve škole v přírodě, úspěšní žáci obdrželi jako odměnu knihu. A dál? Co toto sdružení dělalo mimo hospodaření s penězi? Popřálo se výchovným pracovníkům ke Dni učitelů. Pomohlo při konání školního plesu. 

Takže  souhrnně vyjádřeno plnilo sdružení převážně funkci jakéhosi specifického bankovního ústavu. Platilo pravidlo: kdo z rodičů dobrovolně příspěvek zaplatil a stal se tak automaticky členem Sdružení, mohl počítat s  příspěvkem SRPŠ ve 4. a 7. třídě pro své dítě. Rodič netušil, že je členem nějakého sdružení. V případě, že nezaplatil, jeho dítě nedostalo od SRPŠ nic. Tradovaly se zásady z dřívější doby. Všichni na to byli takto zvyklí.

 

Dnes:

Co tedy my, rodiče, chceme? Jakou smysluplnou činnost by mohlo Sdružení vyvíjet?

Co si přejeme pro své děti a školu, kterou navštěvují? Obecně řečeno to, aby děti rády chodily do školy, aby z ní neměly strach, ale aby jim také nebylo úplně jedno, že tam chodí. Aby se ve škole cítily podle možností dobře. Nezávisle na tom, zda patří mezi premianty, či žáky slabé. I žák, v učení podprůměrný, má právo zažívat ve škole pocit pohody, otevřenosti. Dítě tráví velkou část svého času ve škole. A bude-li jej prožívat ve strachu, velkém napětí, lhostejnosti nebo agresi, nebude jeho start do života obdařen zrovna pozitivními zkušenostmi.

 

Jak k tomu můžeme přispět?

Pojďme společně my, rodiče spolu s učiteli, více mluvit o našich dětech. Pojďme více diskutovat o tom, co se s nimi děje. Co považují za nespravedlivé, co za skvělé. Pojďme my, rodiče, nabízet učitelům svou pomoc zájmovou nebo profesní. Možná toho budou moci využít v novém rámcovém plánu (viz. článek p. ředitele Jiráska z léta 2007). Pojďme učitele povzbudit v jejich nelehké práci. A pokud někdo nemůže nabídnout nic z  vyjmenovaného, pak může „alespoň“ členským příspěvkem pomoci k uskutečnění nápadů ostatních rodičů. Ten činí přibližně 0,60 Kč na den v kalendářním roce, tedy 200 Kč celkem.

 

Občanské sdružení při ZŠ K.V.Raise v Lázních Bělohradu začalo vytvářet podmínky pro setkávání žáků, rodičů, učitelů a veřejnosti. Když lidé společně něco tvoří, něco prožívají, něco konají, pak spolu mohou lépe mluvit. Když se lidé vzájemně lépe znají a vzájemně si k sobě vytvoří úctu (rodiče k učitelům a učitelé k rodičům), dokáží bez velkých emocí najít řešení i v situacích těžce řešitelných. Pak pravděpodobně rychleji vymizí v emocích tvořené úsudky o nekompetentnosti učitelů nebo ze strany některých učitelů paušální názor na neschopnost rodičů vychovávat své dítě. Obojí bývá však často projevem bezradnosti a pocitu nepochopení druhou stranou. Proto jsou aktivity Občanského sdružení voleny tak, aby docházelo ke stavění mostu mezi občany a školou.

 

Ještě krátké vysvětlení k fungování sdružení:

Jeho členem se může stát kterýkoliv občan, starší 18–ti let, který souhlasí se stanovami OS. O radu nebo pomoc při řešení konfliktních situací mezi rodičem a školou může Občanské sdružení požádat kterýkoliv rodič, jehož dítě navštěvuje ZŠ K.V.Raise v Lázních Bělohradě. Ale i ten, který sám není členem OS. Výbor OS se schází 1x za šest týdnů. Jeho jednání je přístupné všem členům OS. Rozdělování finančních prostředků, tedy i otázka dříve zmíněného lyžařského výcviku, probíhá na valné hromadě, konané 1x ročně.

Máte dojem, že naše plány a nápady jsou smysluplné a že se vyplatí tato investice pro budoucnost našeho města? Pokud ano, obraťte se na předsedkyni OS.

Zájemci o členství v OS se mohou přihlásit kdykoliv během roku. Zveme Vás i k přečtení internetových stránek nebo si přečtěte novou vývěsku u autobusového nádraží.

 

            Příspěvek zpracovali členové výboru OS pod vedením Lenky Hrnčířové

 

V Lázních Bělohradě 25.11.2007

 

              

 

Historie projektu

Tento web byl založen na základě setkání členů výboru, kdy jsme si řekli - více informací pro členy

Naši uživatelé

Jste všichni, kdo právě čtete naše stránky, rodiče, žáci i učitelé - příznivci občanského sdružení při ZŠ Lázně Bělohrad. Jste pro nás důležití. Abychom vás motivovali, budeme na těchto stránkách dávat novinky, aktuální informace o dalších akcích. Budeme moc rádi, když se budete i nadále pravidelně vracet.

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie