Zápis ze 45 .schůzky OS ze dne 4.12.2013

20.12.2013 00:00

Datum konání             4.12.2013

Místo konání:             sborovna ZŠ K.V.Raise,Lázně Bělohrad

Začátek:                      17:00 hod.

Členové výboru OS:       13       Hosté:    1

 

Program:  1. Příspěvky

                  2. Rozpočet OS 2013/2014

                  3. Akce OS – školní ples, Slavíček

                  4. Změna právní úpravy OS –leden 2014   Elena Ježková

                  5. Diskuse

 

V 17 hodin přivítala předsedkyně Jana Dvořáková všechny přítomné a zvolila 2.zapisovatelku OS Jitku Vrabcovou.Dále informovala všechny členy o ukončení své činnosti v červnu 2014 a požádala důvěrníky o naplánovaní jména nové předsedkyně OS od nového školní roku 2014/2015 z důvodu ukončení docházky na ZŠ dcery Jany.

 

  1. Příspěvky

 

   Předsedkyně OS převzala příspěvky od důvěrníků tříd ve výši 64 000,-Kč, konečný stav  bude aktuální do 16.12.2014, kdy proběhne schůzka ve sborovně  ZŠ. Jana Dvořáková, Mgr.Elena Ježková, Ing.Jaroslav Jirásko  sestaví výši příspěvků pro jednotlivé třídy/žáky a vystaví seznam žáků, kteří nezaplatili v dané třídě příspěvek a budou vyřazeni z financování OS na aktivity tříd a pomůcky pro třídu. Předsedkyně OS požádala pro letošní rok 2013/2014 o grant pro ZŠ K.V.Raise, který je zaměřen především na podporu sportovních a výchovných aktivit školy a podporu družiny  při ŽŠ K.V.Raise.

Jednohlasně odhlasováno.

V letošním školním roce již OS zakoupilo pomůcky pro neklidné děti ve výši 2 575,-Kč. Zůstatek v pokladně k 30.11. 2013 činí 6 689,-Kč.

  1. Rozpočet na školní rok 2013/2014

 

  • cestovné,startovné       6000,-Kč
  • družina                         4500,-Kč
  • žákovský parlament    2000,-Kč
  • náklady OS                 3000,-Kč

 

celkem                        15500,-Kč

           Příspěvek pro žáky 9. tříd na dárkové předměty na ples byl převeden na podporu

           parlamentu žáků ZŠ, jelikož vedení školy našlo sponzora  – pila Hartman Choteč.

           Ostatní příspěvky budou rozděleny do tříd dle tabulky /viz.příloha/ na aktivity tříd.

           Jednohlasně odhlasováno.

 

  1. Akce OS leden-březen 2014

 

- OS přislíbilo pomoc při pořádání školního plesu 15.února 2014, p.Petřivá dá požadavky do 29.1.2014, kdy je stanoven termín další schůzky OS.

 

  • v březnu proběhne pěvecká soutěž Slavíček na ZŠ K.V. Raise, kam pozve               Ing, Jaroslav Jirásko 2 členy OS do poroty soutěže k ohodnocení pěveckého výkonu žáků ZŠ nejdéle 14 dní předem.

 

    

 4. Změna právní úpravy OS – leden 2014

 

- místopředsedkyně Mgr. Elena Ježková informovala všechny přítomné o změně právní úpravy OS od ledna 2014, kdy dojde ke změně struktury, sdružení přejdou do spolků, v podstatě se nic závažného pro další fungování nezmění. Přesné informace podá na schůzce OS 29.1.2014.

 

         

5. Diskuse

      - nebyly žádné příspěvky do diskuse

 

 

Další schůzka výboru OS přístupná všem rodičům i členům učitelského sboru

se uskuteční ve sborovně ZŠ 29.1.2014 od 17:00 hod.

 

                                                                           

 

                                                                                        Zapsala: Jitka Vrabcová

Lázně Bělohrad                                                               Schválila: Jana Dvořáková

12.12.2013

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie