Zápis ze 44 .schůzky OS ze dne 12.9.2013

08.12.2013 09:00

Zápis ze 44 .schůzky OS ze dne 12.9.2013

 

Datum konání:            12.9.2013

Místo konání:             sborovna ZŠ K.V.Raise,Lázně Bělohrad

Začátek:                      17:00 hod.

Členové výboru OS:       6       Hosté:    2 

 

Program:  1. Stanovy

                  2. Kontrola kontaktů důvěrníků OS

                  3. Plán rozpočtu na školní rok 2013/2014

                  4. Činnost OS pro školní rok 2013/2014

                  5. Diskuse

 

V 17 hodin přivítala předsedkyně Jana Dvořáková všechny přítomné a společně s místopředsedkyní Elenou Ježkovou poděkovaly Monice Dolenské za dosavadní činnost v OS. Monika Dolenská přislíbila, že bude nadále spravovat stránky OS i web.

 

 

 1. Stanovy

      Od školního roku 2013/2014 se členové OS dohodli na změně stanov. Hlavním cílem bylo co nejvíce stanovy zjednodušit a navýšit příjmy pro podporu ZŠ K.V.Raise Lázně Bělohrad.

      Nejdůležitějším bodem stanov byla změna orgánu OS na schůzi členů, která rozhoduje a schvaluje a usměrňuje činnost OS. Dále činnost OS řídí 3-členný výbor, který je volen schůzí členů, tato schůze může mít i elektronickou podobu. Dále došlo ke změně cílů, podmínek členství a vybírání členských příspěvků pro rok 2013/2014. Schválena byla částka 200,-Kč na žáka v každé třídě, příspěvky se vybírají do 30.11.2013. Pokud by někdo z rodičů nechtěl zaplatit příspěvek na dítě, toto dítě bude vyřazeno z financování OS pro ZŠ K.V.Raise, Lázně Bělohrad. Stanovy byly odeslány ke konečnému odsouhlasení na Ministerstvo vnitra.

 

 

 1. Kontrola kontaktů důvěrníků OS

.          Předsedkyně OS požádala přítomné členy OS o kontrolu  kontaktů a jejich

případnou aktualizaci. Ve třídách, kde důvěrníci nejsou budou vyzváni učitelé k jejich oslovení a předání kontaktů předsedkyni OS Janě Dvořákové. Zařídí J.Jirásko do 31.10.2013. 

 

 

 1. Plán rozpočtu na školní rok 2013/2014

Předběžný rozpočet pro školní rok 2013/2014:

 • cestovné,startovné       6000,-Kč
 • družina                         4500,-Kč
 • 9.ročníky                     1000,-Kč
 • žákovský parlament    1000,-Kč
 • náklady OS                 3000,-Kč

 

celkem                        15500,-Kč

           Ostatní příspěvky budou rozděleny do tříd na aktivity každé třídy a na vybavení školy dle požadavků školy /míče, hokejky, žíněnky atd./ dle důležitosti a finančních prostředků OS.

 

    4. Činnost OS pro školní rok 2013/2014

 • pomoc na školním plese /únor 2014/
 • pěvecká soutěž Slavíček /březen 2014/
 • účast při konání otevřených dveří ZŠ /květen 2014/
 • podpora žákovského parlamentu
 • vybavení školy na základě požadavků ZŠ

 

         

 1. Diskuse

- předsedkyně Jana Dvořáková poděkovala Jitce Vrabcové a Pavlu Janákovi za obětavou pomoc a zajištění akce Loučení s prázdninami 2.9.2013 v Zámeckém parku.

     

 

Další schůzka výboru OS přístupná všem rodičům i členům učitelského sboru

se uskuteční ve sborovně ZŠ 4.12.2013 od 17:00 hod.

 

                                                                                        Zapsala: Regina Draslarová

                                                                                        Schválila: Jana Dvořáková

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie