Zápis ze 17. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 4.11.2008

03.12.2008 15:08

                  Účast: přítomno 7 členů výboru,omluveno 2 členové výboru

                  PROGRAM: 1. Propagace OS – Internet,tisk,aj.

                                        2. Přípravné akce

                                        3. Zpráva hospodáře

                                        4. Volba Předsedy,místopředsedy a hospodáře na rok 2009

                                        5. Diskuse

                      L.Hrnčířová přivítala v 18 hodin všechny přítomné členy OS .

 

1.      OS má své internetové stránky, kde zvažuje otevření diskusního fóra pro rodiče. Je důležité dostat se do podvědomí veřejnosti – navrženo:

      - články do Jičínských novin a Bělohradských listů - zajistí Edita Bičišťová

      - zprávy o OS zůstanou dále i na internet. stránkách zslb.cz

      - informační tabule OS – aktualizaci zajišťuje M. Dolenská

      - Občasník

     

2.      Přípravné akce:

a)       Mikulášská nadílka – zajistí žáci z osmé třídy a L.Hrnčířová, perníky na mikulášskou nadílku zajistí M.Sálová.

b)      APROPO – 8.11. od 16 hodin Benefiční koncert v Jičíně, Masarykovo divadlo, výtěžek bude věnován hendikepovaným dětem.     

                                                           - 13.12. setkání ve sdružení APROPO v Jičíně – účast

                                                               rodičů a dětí z naší ZŠ – na starost má L. Hrnčířová

 

3.      Zpráva hospodáře :

            - hospodářka byla omluvena. Zpráva bude na příští schůzi OS.

 

4.      Volba členů:

·            Předseda – jednohlasně odhlasována Jana Dvořáková.

·            Místopředseda – jednohlasně odhlasována Lenka Hrnčířová.

·            Hospodář – jednohlasně odhlasována Regina Draslarová. 

 

5.      Diskuse :

- J. Dvořáková vznesla dotaz na příspěvek ohledně školy v přírodě pro 4.    

   třídu – nebyl schválen valnou hromadou do rozpočtu na rok 2009

- Projednávali se nulté hodiny, které měly bouřlivý ohlas u rodičů na třídních

   schůzkách v říjnu. P.uč. Záveská zajistí vyjádření vedení ZŠ k vyučování nultých hodin a předá písemnou formou výboru OS.

 

Příští schůze OS se bude konat 16.12. ve sborovně ZŠ od 18 hodin.

 

                                     Vypracovala: Petra Bičišťová

                                      Schválila: Jana Dvořáková

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie