Zápis z 33.schůzky OS ze dne 8.3.2011

29.03.2011 08:00


Datum konání:  8.3.2011

Místo konání:               sborovna ZŠ K.V.Raise,Lázně Bělohrad

Začátek:                      18:00 hod.

Členové výboru OS:       7      Hosté:    1 

 

Program: 1. Dětské odpoledne s kouzelníkem

                  2. Školní ples

                  3.Minikurz keramiky

                  4. Projekty tříd

                  5. Občasník

                  6.Sportovní odpoledne

                  7. Den učitelů

                  8.Diskuse

 

 

  1. Dětské odpoledne s kouzelníkem

Dětské odpoledne s kouzelníkem konané  20.2.2011 od 14hod., ve sportovní hale učiliště proběhlo v hojné účasti, okolo 110 dětí s rodiči.Ohlasy dětí i rodičů byly kladné, celkově akce proběhla hladce a úspěšně.

 

Vyúčtování akce : 4000,-Kč program kouzelníka

                                222,-Kč limonády

                                566,-Kč koláče

                                540,-Kč pronájem haly

Celkem :                5328,-Kč

 

Poděkování patří L.Bičišti za zajištění občerstvení, p.Stuchlíkovi za zajištění a vyvěšení informační cedule u lékárny a za focení na akci.

 

  1. Školní ples

Školní ples konaný  12.2.2011 ve Stromě života byl již 11.ročníkem s největší účastí,

již týden dopředu bylo vyprodáno.

Poděkování patří všem důvěrníkům, kteří byli účastni na pomoci při zajišťování tomboly,pokladny.

Na školním plese proběhlo symbolické „plackování“ 9.ročníků .

Placky zajišťovalo OS v hodnotě 970,-Kč.

Přesné vyúčtování dodá p.Jaroslav Jirásko.

 

  1. Minikurz keramiky

V režii OS probíhá minikurz keramiky na téma SVĚTLO a to ve třech termínech.                               28.1.20111,18.2.2011,13.3.2011

         Doba trvání minikurzu 17-19.15h, pod vedením R.Bičišťové.

         Kurz bude ukončen 8.4.2011 malým pohoštěním, které si zajistí účastníci kurzu.

         OS zajistí pití – limonády,čaj  a kávu.Jako poděkování OS předá R.Bičišťové

         dárek v hodnotě 1 000,-Kč – zajistí L.Bičiště, J.Dvořáková

      Vyúčtování :  475,-Kč hlína, barvy

                          1.131,-Kč glazury

        

         

  1. Projekty tříd

-         zatím žádná třída nečerpala

-         čerpání projektů bude probíhat jako v minulých letech a za stejných podmínek dle

následující tabulky v % vyjádření

      -    příspěvky na projekty nebudou příspěvkem na školní výlet,každá třída může využít

            dle svých představ

 

 

 

 

Třída

Příspěvky suma

Podíl 50%

Třída

Příspěvky suma

Podíl 50%

1.A.

3 370,-

1 685,-

5.A

2 420,-

1 210,-

1.B.

4 070,-

2 035,-

5.B.

1 700,-

850,-

2.A.

1 500,-

750,-

6.A.

1 700,-

850,-

2.B

1 500,-

750,-

6.B.

1 300,-

650,-

3.A.

3 800,-

1 900,-

7.A.

2 100,-

1 050,-

3.B.

1 100,-

550,-

7.B.

1 970,-

985,-

4.A.

1 900,-

950,-

8.A.

3 000,-

1 500,-

4.B.

1 570,-

785,-

9.A.

1 670,-

835,-

 

 

 

9.B.

100,-

50,-

 

 

  1. Občasník

Občasník bude ve velikonočním vydání, včetně aktuálních informací,  návrh zajistí M.Sálová do 12.4. /příští schůzky OS/.Současně prosíme všechny důvěrníky o zasílání nápadů a návrhů, příspěvků s velikonoční tématikou  a to do 8.4.2011 M.Sálové, J.Dvořákové.

 

  1. Sportovní odpoledne

Sportovní odpoledne proběhne opět před koncem školního roku,zatím v navržených termínech 18.5.,25.5. a 1.6.2011. V programu bude opět tradiční štafeta, vystoupí kouzelník a opět proběhnou soutěže.

 

      7.     Den učitelů

 V Den učitelů - 28.3.2011 OS předá všem učitelům již tradičně květinu jako poděkování.Počet pedagogických pracovníků – 32.Zajistí J.Dvořáková,H.Steinerová.

 

8.  Diskuse

         

            Nebyl žádný příspěvek.

 

Další schůzka výboru OS přístupná všem rodičům i členům učitelského sboru

se uskuteční ve sborovně ZŠ 12.4. 2010 od 18:00 hod.

 

                                                                           

 

  Lázně Bělohrad                                                              Zapsala: Regina Draslarová

  25.března 2011                                                              Schválila:Jana Dvořáková

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie