Zápis z 28. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 8.6.2010

30.06.2010 20:52

Přítomnost:    členové  5

 

Program:          1. Hospodaření OS

                        2. Dětské odpoledne s kouzelníkem

                        3. Beseda s Dr. Lidmilou Pekařovou

                        4. Diskuse                  

 

Na úvod přivítala předsedkyně OS J. Dvořáková všechny zúčastněné.

 

ad 1) Hospodaření OS

předsedkyně J.Dvořáková informovala členy občanského sdružení o příjmech a výdajích občanského sdružení za tento školní rok 2009/2010.

K 8.6.2010  Zůstatek: 40.823,61Kč

V tomto školním roce 2009/2010 již žádná třída nezažádala o vyplacení projektu.Plánované výdaje jsou ještě na dárkové předměty pro žáky 9.tříd.Bude upřesněno na příští schůzce OS v září 2010.

 

ad 2) Dětské odpoledne s kouzelníkem

– dětské odpoledne s kouzelníkem se z důvodu špatného počasí nepodařilo uskutečnit ani na druhý termín.Po dohodě bude uskutečněno

v měsíci září,termín bude upřesněn na první schůzce příštího školního roku,která bude hned na začátku září,abychom stihli vše přichystat.Děkuji všem za ochotu a pomoc.

 

ad 3) Beseda

– plánovaná beseda s Dr. Lidmilou Pekařovou se přesouvá z 15.9. na 22.9. z důvodu její vytíženosti.Plakáty a propagaci zajistí J.Jirásko.

 

ad 4) Diskuse

 

 

Jana Dvořáková – poděkovala všem za dosavadní spolupráci a za celý školní rok s přáním        hezkého počasí o prázdninách a pohody.

 

-         Zajistí osobní poděkování Hance Steinerové za dosavadní pomoc a činnost v OS

 

 

 

 

Další schůzka OS proběhne předběžně 7.9.2010 v 18,00hod. ve sborovně ZŠ K.V.Raise

 

 

 

Lázně Bělohrad

22.6.2010                                                                       Vypracovala:Jana Dvořáková                                                                     

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie