Zápis z 18. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 16.12.2009

25.01.2009 10:43

Účast: přítomno 11 členů výboru, omluveni 3 členové výboru

 

PROGRAM:

1. Zpráva hospodáře

2. Změny v OS

3. Rozpočet – dle příspěvků

4. Internet – nástěnka – školní ples

5. Diskuse

 

 

 

J. Dvořáková přivítala v 18 hodin všechny přítomné členy OS .

 

 

 1. R. Draslarová nás informovala o hospodaření OS. Předběžně nám sdělila výši příspěvků. Bude upřesněno do 11.1.2009.

 

 1. Členům OS bylo sdělena změna funkcí v OS, která platí od 4.11.2008 (viz zápis ze 4.11.2008). S tím souvisejí potřebné změny:

 • Podpisové vzory

 • Činnost OS

 

 1. Byl stanoven rozpočet na rok 2009 v celkové výši 29 900,-Kč

 

- mikulášská nadílka /1.stupeň/ 900,-Kč

- beseda pro rodiče s PhDr.Pekařovou 4 000,-Kč

- předání květin ke Dni učitelů 1 500,-Kč

- předání květin 9.ročníkům /ukončení/ 900,-Kč

- příspěvek ZŠ na cestovné a startovné /soutěže/ 8 000,-Kč

- lyžařský výcvik /doprava/ 4 000,-Kč

- škola v přírodě /doprava/ 4 000,-Kč

- odměna za činnost v žákovském parlamentu 600,-Kč

- příspěvek na družinu 3 000,-Kč

- provozní náklady na OS 3 000,-Kč

 

 1. Internet - nástěnka:

 • M. Dolenská informovala o nových internetových stránkách, kde bude od nového roku otevřeno diskusní fórum pro rodiče.

 • E. Bičišťová zajistí příspěvek do Jičínských novin a Bělohradských listů. Informační tabule OS bude pravidelně aktualizována.

 • Prosíme pí. Vernerovou o spolupráci s focením akcí.

 • Škola požádala OS o pomoc při zařizování školního plesu.

 • Pokladnu zajistí – P. Bičišťová, J. Dvořáková

 • Vyhlášení tomboly – J. Dvořáková

 • Pomoc se zařizováním sponzorských darů. Sponzoři, které osloví členové výboru OS:

 • KUBÁTOVI – zajistí L. Hrnčířová

 • Mgr. E. MÍLKOVÁ – zajistí L. Hrnčířová

 • DEPRAG (1000,-Kč na občerstvení) – zajistí T. Jirásko

 • J. DVOŘÁKOVÁ – upeče dort do tomboly

 • Ing. NOSEK – zajistí P. Nosková

 • ŠKODA AUTO – zajistí H. Steinerová

 • KADEŘNICTVÍ DEMLOVÁ – zajistí J. Dvořáková

 • RAUSCHER – zajistí P. Nosková

 • MANUFACTURING PECKA – zajistí M. Kyzlinková

 • VINOTÉKA F. MACH – zajistí J. Dvořáková

 • KAMENOLOM JAVORKA – zajistí H. Steinerová

 • STUDIO HAIR – zajistí P. Nosková

 • CONTINENTAL – zajistí E. Kahánková

 • A.S. LÁZNĚ – zajistí P. Bičišťová

 • P. SUCHARDA- truhlář – zajistí H. Steinerová

 

Všechny sponzorské dary předat do 27.1.2009 pí. P.Petřivé nebo pí. Záveské.

Kontakt: petriva.z@seznam.cz

 

 

 1. Diskuse:

 • J. Dvořáková vznesla dotaz ohledně školního hřiště na přání rodičů, jaké jsou podmínky jeho provozu a užívání.

 • L. Hrnčířová předá žádost ZŠ o konečné vyjádření k nultým hodinám

 

 

 

 

 

 

 

Příští schůze OS se bude konat 27.1.2009 v 18 hodin ve sborovně ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lázních Bělohradě Vypracovala: Petra Bičišťová

4.ledna 2009 Schválila: Jana Dvořáková

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie