Stalo se v loňském školním roce - přehled akcí

06.10.2008 15:44

 

  2007

 • 8. listopadu – Valná hromada – ohledně činnosti, organizaci a hospodaření občanského sdružení
 • 5.prosinec uspořádalo OS Mikulášskou nadílku pro 1.stupeň ZŠ s pomocí žákyň ze 7.B a 8.A, které se skvěle zhostily postav čertů.

2008

 • 9.ledna proběhla 1. beseda s psychiatrem Mudr. P.Mílkem na téma Rodinné vztahy Na dobrovolném vstupném se vybralo 660,50 Kč, koupila se květina pro přednášejícího a zbytek peněz – 620,- Kč vyhrazeného na tuto akci bylo přidáno do rozpočtu OS
 • 13.února proběhla 2. beseda s psychiatrem Mudr. P.Mílkem na téma Partnerské vztahy - besedy se zúčastnilo 16 osob, na dobrovolném vstupném se vybralo 285,- Kč
 • 16.února se konal PLES ŠKOLY – pomoc při organizaci nejen přípravy ale i při samotném plesu - Letos poprvé patřilo zahájení plesu žákům devátých tříd naší ZŠ. Ve slavnostní atmosféře byla každému z rukou třídní učitelky předána pamětní placka, která zůstane vzpomínkou na roky strávené v základní škole. Výrobu placek zajistilo OS při ZŠ ve spolupráci s firmou Amadea.
 • 12. března – 3. beseda s psychiatrem Mudr. P.Mílkem na téma Agrese, konflikty, šikana
 • 28. březen – předání květin ke dni učitelů
 • 5. dubna - Bazar knih, časopisů, DVD, CD a videokazet
 • 9. dubna a dále další dvě středy v dubnu – Pletení košíků, misek, stojánků na tužky pro děti, rodiče, učitele a veřejnost - výrobky se prodávali v den třídních schůzek 22.dubna a na sportovním odpoledni – výtěžek byl věnován děvčeti z Indie – PRYANKA TUMAKANAVAR, všichni zúčastnění pomohli tak adopci na dálku
 • 1 dubna – 4 beseda s psychyatrem
 • 7.května – 5. beseda s psychiatrem Mudr. P.Mílkem na téma Deprese, smutek, truchlení
 • 21.května - Sportovní odpoledne na sportovišti u ZŠ - odpoledne pro rodiče, učitele a děti plné her a soutěží - finanční prostředky vybrané na dobrovolném vstupném byly věnovány Občanskému sdružení APROPO při ZŠ Soudná v Jičíně a použity na dětský tábor pro postižené děti
 • 1. června – pomoc při organizaci Dne dětí
 • konec června – předání kytek žákům devátých tříd

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie