Přehled činností na školní rok 2008-2009

10.10.2008 15:15

Valná hromada schválila návrh činnosti na rok 2009:                                                                            

-         Mikulášská nadílka pro 1.-5.třídu

-         Školní ples - pomoc OS při organizaci tradičního školního plesu

                        - zajištění upomínkového předmětu pro žáky 9.tříd

-    Pletení košíků pro rodiče a děti – únor - březen 2009

-    Besedy s psychiatrem – MuDr. Petr Mílek – pravidelné besedy

-         Gratulace ke dni učitelů – květiny pro všechny pedagogické pracovníky školy

-   Sportovní odpoledne – výtěžek bude věnován Občanskému sdružení  

    Apropo v Jičíně při ZŠ Soudná

-   Návštěva stacionáře APROPO – společná dílna – pro žáky ZŠ

-         Přednáška s odborníkem pro rodiče – beseda s PhDr.Lidmilou Pekařovou

-         Vydávání Občasníku – třikrát za školní rok

 

Přesný termín naleznete zde na stránkách Občanského sdružení – KALENDÁŘ AKCÍ

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie