Zápis ze 46 .schůzky OS ze dne 29.1.2014

29.01.2014 17:00

 

 

Datum konání 29.1.2014

Místo konání: sborovna ZŠ K.V.Raise,Lázně Bělohrad

Začátek: 17:00 hod.

Členové výboru OS: 10 Hosté: 2

 

Program: 1. Příspěvky

2. Rozpočet OS 2013/2014

3. Akce OS

4. Změna právní úpravy

5. Diskuse

V 17 hodin přivítala předsedkyně Jana Dvořáková všechny přítomné a informovala všechny členy o ukončení své činnosti v červnu 2014. Požádala důvěrníky o naplánovaní jména nové předsedkyně OS a místopředsedy, od nového školní roku 2014/2015 z důvodu ukončení docházky na ZŠ dcery Jany Dvořákové. Volba proběhne předběžně

24. června 2014 na schůzce OS v 17 hodin, místo bude upřesněno v pozvánce.

 

1. Příspěvky

Předsedkyně OS převzala poslední vybrané příspěvky od důvěrníků tříd, konečný stav činí 74 400 Kč.Příspěvky budou rozděleny dle schválené tabulky. Jednohlasně ohlasováno.Informovala o obdržení grantu ve výši 10 000 Kč, který bude v letošním roce rozdělen na aktivity tříd a vybavení družiny.Zůstatek v pokladně a na účtu k 30.11. 2013 činí 6 689,-Kč

Třída Počet žáků Placeno Aktivita třídy Výše příspěvku Účel platby Celkem Kč

1.A. 22 22 Pasování prvňáčků 50,-Kč/žáka kniha 1 100

1.B. 21 21 Pasování prvňáčků 50,-Kč/žáka kniha 1 050

1.A. 22 22 100,-Kč/žáka pomůcky pro třídu 2 200

1.B. 21 21 100,-Kč/žáka pomůcky pro třídu 2 100

2.A. 27 27 Plavání 170,-Kč/žáka provoz bazénu 4 590

2.B. 28 27 Plavání 170,-Kč/žáka provoz bazénu 4 590

3.A. 19 18 Plavání 170,-Kč/žáka provoz bazénu 3 060

3.B. 19 19 Plavání 170,-Kč/žáka provoz bazénu 3 230

4.A. 24 24 Škola v přírodě 120,-Kč/žáka doprava+ pobyt 2 880

4.A. 24 24 Rozloučení s p. učitelkou 100,-Kč/žáka plavání + výlet 2 400

4.B. 24 24 Škola v přírodě 220,-Kč/žáka doprava+ pobyt 5 280

5.A. 21 17 Rozloučení s 1. stupněm 100,-Kč/žáka cestovné, odměny 1 700

5.B. 24 22 Rozloučení s 1. stupněm 100,-Kč/žáka cestovné, odměny 2 200

6.A. 28 28 Adaptační kurz 2000,-Kč/třídu ubytování 2 000

6.B. 28 28 Adaptační kurz 2000,-Kč/třídu ubytování 2 000

7.A. 18 17 Lyžařský výcvik 500,-Kč/žáka doprava + pobyt 8 500

7.B. 18 17 Lyžařský výcvik 500,-Kč/žáka doprava + pobyt 8 500

8.A. 18 16 Turistický kurz 200,-Kč/žáka ubytování 3 200

8.B. 16 9 Turistický kurz 200,-Kč/žáka ubytování 1 800

9.A. 22 16 Vodácký kurz 250,-Kč/žáka doprava + pobyt 4 000

9.B. 21 20 Vodácký kurz 250,-Kč/žáka doprava + pobyt 5 000

Celkem 71 380

Příspěvky budou vyplaceny všem žákům tříd, kteří zaplatili příspěvek OS ve výši

200,-Kč na letošní školní rok. Ostatní žáci byli vyřazeni z financování aktivit tříd OS

a musí zaplatit příspěvek na aktivitu v plné výši třídnímu učiteli.

Příspěvky na sportovní aktivity budou vyplaceny předem třídním učitelům, po konání akce dodají předsedkyni OS Janě Dvořákové doklady o zaplacení – doprava apod. / stačí kopie/. Jedná se o 2.,3.,4.,7.,8., a 9. třídy.

Přehled neplatících žáků viz. příloha- rozdělení dle tříd.

.

2. Rozpočet na školní rok 2013/2014

 

* cestovné,startovné 6000,-Kč

* družina 4500,-Kč

* žákovský parlament 2000,-Kč

* náklady OS 3000,-Kč

 

celkem 15500,-Kč

 

Cestovné a startovné platí pro všechny žáky školy, jelikož reprezentují

ZŠ K.V.Raise, Lázně Bělohrad.

 

3. Akce OS

- únor – 15.února proběhne školní ples žáků 9. tříd, v letošním školním roce není požadavek od ZŠ s pomocí, OS se bude pouze podílet sponzorstvím do tomboly: Jana Dvořáková, Dana Kubánková – ceny osobně předají p.Petřivé do 15.2.2014

 

- březen – 5.března proběhne pěvecká soutěž Slavíček na ZŠ K.V. Raise, Ing, Jaroslav Jirásko pozve člena OS do poroty soutěže k ohodnocení pěveckého výkonu žáků ZŠ nejdéle 14 dní předem

 

4. Změna právní úpravy OS – leden 2014

 

- předsedkyně Jana Dvořáková informovala všechny přítomné o změně právní úpravy OS od ledna 2014, kdy dojde ke změně struktury, sdružení přejdou do spolků, v podstatě se nic závažného pro další fungování OS nezmění. Přesné informace podá na email místopředsedkyně Mgr. Elena Ježková do 31.3.2014.

 

5. Diskuse

p.uč.Lacinová – Jana Dvořáková – řešily možnost zakoupení pomůcek pro školu do tělocvičny – žíněnky apod., p.uč. Lacinová poprosila OS o zakoupení míče KINBALL

v ceně přibližně 2 000,-Kč – jednohlasně ohlasováno. Bude se řešit dle požadavku školy

a zůstatku OS do konce školního roku 2013/2014.

 

Další schůzka výboru OS přístupná všem rodičům i členům OS se uskuteční

24.6.2014 od 17 hodin ve sborovně ZŠ K.V.Raise, Lázně Bělohrad.

 

 

 

Zapsala: Jitka Vrabcová, Regina Draslarová

Lázně Bělohrad Schválila: Jana Dvořáková

6.února 2014

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie