Zápis ze 42. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise

30.10.2012 18:00

Den konání: 30. října 2012 v 18 hodin

Místo konání: sborovna ZŠ K.V.Raise Účast: přítomno: 5 členů výboru, omluveno: 4, hosté: 1

Program:

1. Občanské sdružení – změny v OS

2. Diskuse

Předsedkyně Jana Dvořáková přivítala v 18hod. všechny přítomné a zahájila schůzku OS.

ad 1) Občanské sdružení – změny v OS

Návrhy dalšího působení OS v budoucnosti:

* změna podstaty a činnosti OS

* dočasné přerušení činnosti OS

* ukončení OS

Nejvíce důvěrníci podpořili změnu podstaty a činnosti OS- jednohlasně odhlasováno.

Občanské sdružení v letošním školním roce 2012/2013 změní tedy celkovou strukturu, stanovy, podstatu a činnost OS. Kompletní rozhodnutí a upřesnění bude na Valné hromadě, která se uskuteční v úterý 27.listopadu 2012 v 18 hodin v Aule Základní školy K.V.Raise, Lázně Bělohrad.

Důvody pro změnu podstaty a činnosti OS:

* OS necítí v této podstatě a činnosti téměř žádný zájem ze strany rodičů ani učitelů

* není žádná iniciativa nebo potřeba pomoci od učitelů ani od rodičů

* důvěrníci ze strany tříd nefungují, komunikace s učiteli je minimální

* není podpora a přítomnost všech na akcích či Valné hromadě, kde by mohli všichni vyjádřit podporu, předat nápady, pomoci nebo říci svůj názor – pak je již pozdě se rozčilovat či kritizovat snahu a práci ostatních nebo kritizovat výši příspěvků, jejich rozdělení či jiné věci, vznikají dohady na veřejných komunikacích a dezinformace, což nepřidá na zájmu pracovat a vytvářet činnost OS

ad 2) Diskuse

Jitka Vrabcová - podala návrh podpořit s OS činnost p. Kuželové v knihovně, která téměř sama organizuje různé akce pro děti, přednášky pro rodiče apod. - jednohlasně odhlasována podpora všech přítomných.

Valná hromada OS proběhne v úterý 27. 11. 2012 v 18hod. v Aule ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad. Zápis a ostatní informace najdete na stránkách OS - www.oslb.webnode.cz.

Lázně Bělohrad 11. 11. 2012 Vypracovala: M. Dolenská Schválila: J. Dvořáková

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie