Zápis ze 19. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 27.1.2009

13.03.2009 15:42

                  Účast: přítomno : 8, omluveno : 3, hosté : 4

 

                  PROGRAM: 1.   Zpráva hospodáře -  výše příspěvků

                                         2.   Pletení košíků -  přípravná akce, termíny      

                                         3.   Občasník - termíny, příspěvky, internet

                                         4.   Diskuse - ples školy -  sponzorské dary

                                                             - vyjádření k nultým hodinám -  J.Jirásko

                                                             - veřejné hřiště -  P.Bičišťová

                                                             - Plackování 9. tříd -  p.Flégl info J.Jirásko, Š. Záveská

                                                             - Noviny Jičínska -  E. Bičišťová

                                                             - Přednáška – přejídání, bulimie, anorexie- termíny 

 

           J. Dvořáková  přivítala v 18 hodin všechny přítomné členy OS .

1.      R. Draslarová nás informovala o výši vybraných příspěvků.

            Činí 33 100,- Kč pro letošní rok.

 

2.      Pletení košíků – od 11.3.2009

                                      18.3.2009

                                                              25.3.2009

   Vždy od 17 hodin ve školní jídelně. Materiál, plakáty, zajistí L.Hrnčířová.

                               Vyvěšení plakátů na Městském Úřadě zajistí E. Bičišťová. Veškeré další

                               informace jsou na internetových stránkách OS.

 

3.      Občasník -  vyjde v měsíci březnu, zajistí M.Dolenská.

Příspěvky - co se stalo

- co připravujeme

- o plese školy - články žáků z 9.tř. zajistí J. Dvořáková

                        - poděkování všem sponzorům

- rozpočet – tabulka

                              Jakékoliv další příspěvky přineste s sebou na schůzku OS 10.3.2009.

 

                          

4.      Diskuse :

      Ples školy - proběhne plackování žáků 9. tříd – zajistí L.Hrnčířová

                                                   a pan učitel Flégl.

                                                - sponzorské dary předáme do 6.2.2009 zajistí J.Dvořáková

                                                - foto P.Janák -  zajistí L .Hrnčířová

                               Nulté hodiny - J. Dvořáková poděkovala  J.Jiráskovi za potřebnou tečku           

                                                 v této věci.

                                                 - Od příštího školního roku bude p.Špicarová včas 

                                                    informovat rodiče o druzích ŠVP a o časech jejich

                                                    výuky formou tabulky – poprvé květen 2009.

                               Veřejné hřiště – P.Bičišťová zjistila podmínky k provozu veřejného hřiště

-         děti mohou na hřiště pouze v doprovodu osoby starší 18 let

viz. podmínky na stránkách města.www.lazne-belohrad.cz

 

                               Besedy – beseda na téma Poruchy přijímání potravy přesunuta na 4.3.2009

                                               a následně ostatní besedy posunuty o měsíc, tj. až do měsíce VI.

                                             - všechny termíny budou v Novinách Jičínska a Bělohradských

                                                listech- zajistí E.Bičišťová

 

                               R.Francová – vznesla požadavek o možnosti sponzorování projektu                                                                 

                                                        s žáky 1.tříd

-         p.Francová dodá OS potřebné info do 6.2.2009 P.Bičišťové

 

 

OS bude od roku 2009 touto formou přispívat třídám na projekty,které si sami vytvoří až      do výše 1 000,-Kč na třídu.Každá paní učitelka má možnost se svými žáky jakékoliv realizace.

Jednohlasně odhlasováno členy OS.

 

 

Podmínky projektů:

-         třída vytvoří svůj vlastní projekt,na co budou příspěvek požadovat

-         chceme tím podpořit kreativitu žáků a možnost společné práce celé třídy a cílené využití tohoto příspěvku

-         třída předloží projekt OS ke schválení a po té dostane příspěvek formou „grantu“

-         OS požaduje zpětnou vazbu,což znamená foto z akce a příspěvky žáků

Apelujeme na paní učitelky i na žáky,aby tuto možnost určitě využili !!!!!!

 

 

 

Další schůzka OS se bude konat 10.března 2009 v 18,00hod ve sborovně ZŠ.

Těšíme se na Vás.  

    

 

Lázně Bělohrad   3.února 2009                       napsala:   Petra Bičišťová

                                                                        schválila: Jana Dvořáková

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie