Zápis z Valné hromady OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 30. 11. 2011

04.01.2012 19:34

Den konání: 30. 11. 2011

Místo konání: Aula ZŠ K.V.Raise           

Přítomnost:    členové 9  ,  hosté  4

Jednání bylo zahájeno v 18:00hod.

 

Program:      

 1. Zahájení, jmenování zapisovatelek                            Monika Dolenská, Mgr. Elena Ježková
 2. Zpráva o činnosti OS  2010/2011                               Jana Dvořáková
 3. Návrh činnosti OS 2011/2012                                    Jana Dvořáková
 4. Zpráva o hospodaření OS 2010/2011                         Jana Dvořáková
 5. Návrh rozpočtu OS 2011/2012                                   Jana Dvořáková
 6. Členství a výše příspěvku  2011/2012                        Mgr. Elena Ježková, Jana Dvořáková
 7. Volba výkonného výboru OS a místopředsedy OS        Jana Dvořáková
 8. Diskuse
 9. Závěrečné usnesení Valné hromady                            Jana Dvořáková

 

1. ZAHÁJENÍ, JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELEK

Valnou hromadu zahájila Jana Dvořáková a přivítala všechny přítomné. Jmenovala zapisovatelku Moniku Dolenskou a Mgr. Elenu Ježkovou

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI OS ZA ŠKOLNÍ ROK 2010-2011

Zprávu o činnosti přečetla Jana Dvořáková. Možno přečíst na www.oslb.webnode.cz, kde naleznete podrobné informace včetně fotografií z akcí.

3. NÁVRH ČINNOSTI OS  2011-2012

Návrh přečetla Jana Dvořáková. Proběhlo hlasování - jednohlasně odhlasováno.

 1. Dětské odpoledne plné her a překvapení
 2. Přednášky s odborníky pro rodiče a učitelé
 3. Minikurz keramiky nebo pletení košíků /dle zájmu/
 4. Dětské odpoledne se štafetou tříd
 5. Pomoc na Bělohradském Slavíčku
 6. Vydávání Občasníku /3x za rok – prosinec,březen,červen/

 

4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ OS 2010-2011

 

 

ROZPOČET

30. 06. 11

Příjmy:

 

 

 

 

 

příspěvky

0,00 Kč

33 750,00 Kč

převod

36 830,14 Kč

36 830,14 Kč

úroky celkem-účet

 

4,21 Kč

výtěžky z akcí

 

8 584,00 Kč

 

 

Celkem

36 830,14 Kč

79 168,35 Kč

 

 

 

Výdaje:

 

 

 

 

 

Mikulášská nadílka (1. stupeň)

1 000,00 Kč

0,00 Kč

Akce OS pro rodiče

5 000,00 Kč

16 663,00 Kč

Předání květin ke Dni učitelů

1 500,00 Kč

896,00 Kč

Dárkové předměty 9. ročníkům

900,00 Kč

0,00 Kč

Příspěvek na cestovné a startovné na soutěže

5 000,00 Kč

0,00 Kč

Příspěvek na lyžařský výcvik - doprava

2 000,00 Kč

14 000,00 Kč

Příspěvek na školu v přírodě

4 000,00 Kč

0,00 Kč

Příspěvek na školní družinu

2 000,00 Kč

0,00 Kč

Provozní náklady OS+placky 9. ročník

3 000,00 Kč

3 491,00 Kč

Projekty tříd

5 000,00 Kč

10 020,00 Kč

Sportovní aktivity 8. a 9.ročník

3 000,00 Kč

 

 

 

 

Celkem

32 400,00 Kč

45 070,00 Kč

 

 

 

ZŮSTATEK

 

34 098,35 Kč

 

Zprávu o hospodaření OS v minulém školním roce přečetla Jana Dvořáková.

5. NÁVRH ROZPOČTU OS  2011-2012

Podpora aktivit tříd ZŠ:

1. třídy                        Pasování prvňáčků v knihovně

2. třídy                        Plavání

3. třídy                        Plavání

4. třídy                        Škola v přírodě                                  plánovaná částka 17 000,- Kč

5. třídy                        Rozloučení s 1. stupněm ZŠ

6. třídy            Adaptační kurz

7. třídy                        Lyžařský výcvik

8. třídy                        Turistický kurz

9. třídy                        Vodácký kurz

Každá třída bude moci čerpat 50% vybraných finančních prostředků ve své třídě na aktivitu v daném ročníku při splnění vybrání alespoň 1 400,- Kč příspěvků v každé třídě, aby OS mohlo dodržet proplacení ostatních položek v rozpočtu:

Cestovné pro žáky / reprezentace školy/                   plánovaná částka        5 000,-Kč

Příspěvek na družiny /3 skupiny/                              plánovaná částka        3 000,-Kč

Dárkové předměty- rozloučení 9. třída                     plánovaná částka        1 000,-Kč

Provozní náklad OS                                                  plánovaná částka        2 000,-Kč

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem                                                                                                         28 000,- Kč

 

Návrh přečetla Jana Dvořáková. Proběhlo hlasování - jednohlasně odhlasováno.

6. VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU A VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY OS

Přítomné seznámila Mgr. Elena Ježková, byl předložen návrh výše příspěvku pro letošní školní rok 2011/2012 ve výši 200,-Kč. Proběhlo hlasování, jednohlasně odhlasováno.

Přistoupilo se k volbě místopředsedy OS – návrh: Monika Dolenská, Martina Sálová, Mgr.Elena Ježková.Jednohlasně zvolena Mgr. Elena Ježková, která od 30.11.2011 funkci místopředsedy přijala.

7. VOLBA VÝKONNÉHO VÝBORU OS 
 

Se stávajícími členy výkonného výboru seznámila přítomné Jana Dvořáková, nebyly žádné připomínky.
 

 

TŘÍDA

JMÉNO DŮVĚRNÍKA

TŘÍDNÍ UČITELKA

1.A.

Mgr.Elena Ježková

I.Dvořáková

1.B.

Pavel Janák

E.Lacinová

2.A.

Ing.Jana Halouzková

I. Krausová

Jitka Vrabcová

2.B.

Zuzana Vágenknechtová

J.Vávrová

3.A

Dana Kubánková

I.Chomyšínová

3.B.

Hana Neradová

E.Nekovaříková

Lenka Kracíková

4.A.

Luboš Bičiště

H.Vernerová

4.B.

Petra Vaníčková

J.Klusoňová

Veronika Konopásková

5.A.

Edita Bičišťová

P.Krátká

5.B.

Regina Draslarová

M.Holubičková

6.A.

Kateřina Friessová

M.Čeřovská

6.B

Markéta Kyzlinková

K.Hrubá

7.A.

Hana Steinerová

P.Krause

7.B.

Jana Dvořáková

I.Plecháčová

8.A.

Monika Dolenská

L.Raulímová

8.B.

Vlastimil Matouš

M.Tlapáková

9.tř.

Martina Sálová

M.Hanzlová

 

8. DISKUSE
nebyly žádné příspěvky

9. ZÁVĚREČNÉ USNESENÍ VALNÉ  HROMADY

Valná Hromada konaná 30. 11. 2011 se usnesla a schválila rozpočet, návrh činnosti OS a výši členského příspěvku na školní rok 2011/2012.

Usnesení schválili všichni přítomní.

Na závěr jednání poděkovala Jana Dvořáková všem přítomným za účast a jednání ukončila.
Valná hromada skončila v 19,00hod.

 

Další plánovaná schůzka OS bude v lednu 2012 ve sborovně ZŠ od 18 hodin. Po vybrání příspěvků ve třídách ZŠ a předání třídním důvěrníkům bude termín upřesněn na webových stránkách OS a rozeslán pozvánkami e-mailem všem třídním důvěrníkům a všem učitelům.

 

 

V Lázních Bělohradě dne 23. 12. 2011

Vyhotovila: Monika Dolenská

                                                                                                           Schválila: Jana Dvořáková

 

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie