Zápis z Valné hromady Občanského sdružení při ZŠ K.V.Raise konané dne 20.10.2009

11.11.2009 17:07

Počet přítomných : 6 členů 

 

Jednání bylo zahájeno v 18,00 hod.

 

Program :

1.           Zahájení, jmenování zapisovatelky...... Jana Dvořáková

2.           Zpráva o činnosti OS......................... Monika Dolenská

3.           Návrh činnosti OS.............................. Monika Dolenská

4.           Zpráva o hospodaření OS.................. Regina Draslarová

5.           Návrh rozpočtu OS............................ Regina Draslarová

6.           Členství a výše příspěvku................... Regina Draslarová

7.           Volba výkonného výboru................... Jana Dvořáková

8.           Diskuse

9.           Závěrečné usnesení Valné hromady..... Jana Dvořáková

1. ZAHÁJENÍ, JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELEK

Valnou hromadu zahájila Jana Dvořáková a přivítala všechny přítomné. Jmenovala zapisovatelku Moniku Dolenskou.

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI OS ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

Zprávu o činnosti přečetla M.Dolenská. Možno přečíst na vývěsce OS ve městě na autobusovém nádraží nebo www.oslb.webnode.cz

3. NÁVRH ČINNOSTI OS

Návrh přečetla Monika Dolenská. Proběhlo hlasování- jednohlasně odhlasováno.

Činnost OS na rok 2009-2010

  • Mikulášská nadílka pro 1.-5.třídu
  • Školní ples 13.2.2010-pomoc OS při organizaci tradičního školního plesu,spolupráce s učitelským sborem, zajištění upomínkových předmětů pro žáky 9.tříd  
  • Přednášky pro rodiče,děti a učitelé s odborníky
  • Gratulace ke dni učitelů – květiny pro všechny pedagogické pracovníky školy
  • Sportovní odpoledne s kouzelníkem                        
  • Přednáška s odborníkem pro rodiče -  PhDr.Lidmila Pekařová –  9/2010
  • Pomoc při Bělohradském Slavíčku
  • Vydávání Občasníku – 3x za školní rok

4. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Zprávu o hospodaření OS v minulém školním roce přečetla R.Draslarová viz. Příloha

5. NÁVRH ROZPOČTU OS

 

Návrh přečetla všem přítomným R.Draslarová, viz. příloha. Proběhlo hlasování – jednohlasně odhlasováno.

6. ČLENSTVÍ A VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Přítomné seznámila R.Draslarová.Byl předložen návrh výše členského příspěvku pro školní rok 2009/2010 ve výši 200,-Kč na člena OS. Proběhlo hlasování, jednohlasně odhlasováno.
Příspěvky se budou vybírat do 30.11.2009. Každý důvěrník ve své třídě poprosí paní učitelku o spolupráci, předá jí seznam žáků a do každé třídy předá i přihlášky pro členy. Příspěvky potom osobně každý důvěrník převezme od své paní učitelky a předá J.Dvořákové na schůzi výboru 1.12.2009 v 18hod. s jmenovitým seznamem členů z každé třídy.

7. VOLBA VÝKONNÉHO VÝBORU OS

Se stávajícími členy výkonného výboru seznámila přítomné Jana Dvořáková, nebyly žádné připomínky.

Členové výboru:
1.A    Dana Kubánková
1.B    Marcela Burešová
2.A    Petra Bičišťová
2.B    Petra Vaníčková
3.A    Edita Bičišťová
3.B    Regina Draslarová
4.A    Eva Portychová
4.B    Markéta Kyzlinková
5.A    Soňa Kunčíková
5.B    Jana Dvořáková
6.A    Monika Dolenská
6.B    Vlastimil Matouš
7.tř.    Martina Sálová
8.A    Tomáš Jirásko
8.B    Jana Schovánková
9.A    
9.B    Hana Steinerová

8. DISKUSE

- nebyly žádné příspěvky

9. ZÁVĚREČNÉ USNESENÍ VALNÉHROMADY

Valná Hromada konaná 20.10.2009 se usnesla a schválila rozpočet, návrh činnosti OS a výši členského příspěvku na školní rok 2009/2010.


Usnesení schválilo 6 přítomných.
Na závěr jednání poděkovala  Jana Dvořáková všem přítomným za účast a jednání ukončila.
Valná hromada skončila v 19,00hod.

V Lázních Bělohradě  dne 22.10.2009                   

      Vyhotovila:  Monika Dolenská

Schválila :  Jana Dvořáková

 

 

Příloha – R O Z P O Č E T   O S   N A   R O K   2 0 10

 

 

Příjmy :

 

příspěvky

0,00 Kč

převod z r. 2008

26 679,64 Kč

úroky celkem-účet

 

Celkem

26 679,64 Kč

 

 

Výdaje :

 

Mikulášská nadílka (1.stupeň)

900,00 Kč

Beseda pro rodiče    

5 000,00 Kč

Předání květin ke Dni učitelů

1 500,00 Kč

Květiny 9.ročníkům

900,00 Kč

Příspěvek na cestovné a startovné na soutěže

5 000,00 Kč

Příspěvek na lyžařský výcvik - doprava

2 000,00 Kč

Příspěvek na školu v přírodě

4 000,00 Kč

Příspěvek na školní družinu

2 000,00 Kč

Provozní náklady OS+placky 9.ročník

4 000,00 Kč

Projekty tříd

10 000,00 Kč

Celkem

35 300,00 Kč

 

 

 

 

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie