Zápis z 38. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 23.02.2012

24.03.2012 18:44

Zápis z 38. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 23.02.2012

 

Den konání:    23. února.2012, 18 hodin

Místo konání: sborovna ZŠ K.V.Raise            Přítomnost:    členové  6,  hosté 0

 

Program:       1. Příspěvky rodičů – konečná tabulka pro rozdělení příspěvků
                        2. Pojištění OS při akcích – Kooperativa - zhodnocení

                        3. Občasník II. – březen 2012,
                        4. Grant HK -
                        5. Akce - zima - jaro

                        6. Propagace OS - facebook, e-mailové spojení
                       

 

Místopředsedkyně Mgr. Elena Ježková přivítala všechny přítomné a zahájila schůzku OS.

 

ad 1) Příspěvky rodičů – konečná tabulka pro rozdělení příspěvků

 

Mgr. Elena Ježková informovala všechny přítomné o konečné podobě tabulky rozdělování příspěvků - v aktuální verzi se objeví na stránkách   www.oslb.webnode.cz .

Byly domluveny podmínky čerpání příspěvků platných pro jednotlivé třídy - Mgr. Elena Ježková již vyhotovila vzor žádosti o příspěvek, který mohou třídní učitelé použít - pouze doplní konkrétní údaje a předají sekretářce školy paní Záveské. Bylo rozhodnuto, že již na základě této žádosti třídní učitelé obdrží od paní Záveské žádanou částku - max. do výše uvedené pro konkrétní třídu - viz tabulka. Po skončení akce, na kterou se příspěvek žádá, je nutné předložit doklad o zaplacení nákladů a zprávu z akce včetně fotografií (postačí v elektronické podobě) do měsíce po skončení akce - nejpozději však do 15.6.2012. Žádosti k doplnění ze strany učitelů budou rozeslány důvěrníkům, kteří zajistí jejich doručení třídním učitelům, doplnění a předání paní Záveské.

 

 

ad 2) Pojištění OS při akcích – pojišťovna Kooperativa - zhodnocení

 

Zástupce pojišťovny Kooperativa p. Haman předložil Janě Dvořákové cenovou nabídku pojištění jednotlivých akcí, které provozuje OS. Jednalo by se opět o tisícové částky, proto se OS rozhodlo, že nevyužije nabídky pojištění a více se bude soustředit na prevenci škod a nehod při akcích jím pořádaných.

   

 

 

ad 3) Občasník II. - březen 2012

 

Monika Dolenská dostala za úkol sestavit Občasník s velikonoční tematikou s uvedením nejbližších akcí OS. Dále proběhla diskuze o způsobu šíření Občasníku, zda je nutné tisknout takové množství Občasníku (pro každé dítě školy) - byla navržena elektronická forma, kdy by se posílal Občasník rodičům přímo na mail. V této souvislosti přislíbil p. Pavel Janák, že vytvoří lístečky - malé dotazníky s žádostí o sdělení e-mailové adresy. Na příští schůzce OS vyhodnotí podle počtu získaných e-mailových kontaktů formu šíření občasníku.

 

 

ad 4) Grant  HK

 

Mgr. Elena Ježková informovala, že OS obdrželo dotaci z Královehradeckého kraje ve výši 15.000,- Kč na podporu aktivit OS

 

 

ad 5) Akce – zima, jaro  - termíny + upřesnění + předběžná domluva

 

Minikurz keramiky – začátek 2.3.2012, téma Domov - plakáty a informační lístečky pro 1. stupeň vyhotoví M. Dolenská, distribuci a domluvu se školou zajistí E. Bičišťová. Je možno se ještě přidat do kurzu od 2. hodiny, tj. 16.3.2012, další hodiny budou následující pátky - 23.3., 30.3.2012 - začátek vždy od 17:15 hod.

 

Dětské odpoledne s kouzelníkem Kožíškem – proběhne 8.3.2012 - zajiští Městské kulturní středisko LB - OS přispěje částkou Kč 5000,- Kč.

 

Přednášky s prof. Václavem BrožemMETODY VÝCHOVY A VÝKUKY DĚTÍ

- přednášky by se uskutečnily na konci března - Mgr. Ježková ještě prověří, jaký ohlas měla přednáška prof. Brože v Nové Pace, po stanovení termínu přednášek v ZŠ LB je nutné zajistit rezervaci auly ZŠ - bude informovat Mgr. Ježková ve spolupráci s J. Dvořákovou

 

Na návrh J. Dvořákové pořádat vlastní akci se zpěvačkou paní Janou Rychterovou by se koncem dubna uskutečnilo Dětské odpoledne s písničkou- v hale SOU - termíny 22.4. nebo 29.4.2012 - možnosti termínu a ceny pronájmu haly zajistí L. Bičiště event.. P. Janák.

 

Opětovně by se pravděpodobně v květnu uskutečnilo i Sportovní odpoledne s překvapením - Mgr. E. Ježková žádá ostatní důvěrníky, aby promysleli, jaké překvapení by mohlo být na letošním Sportovním odpoledni (v loňském roce bylo malování na obličej). Termín Sportovního odpoledne a další podrobnosti budou domluveny na příští schůzce OS.

 

 

ad7) Propagace Občanského sdružení – facebook, e-mailové spojení

 

M. Dolenská navrhla a po souhlasu ostatních členů slíbila, že založí OS stránku na Facebooku. Dále bylo domluveno, že P. Janák připraví lístečky k odeslání přes děti rodičům, kteří v případě, že budou mít zájem o informace o činnosti OS, zpět prostřednictvím lístečků sdělí OS své e-mailové adresy.

 

 

 

Další schůzka OS proběhne ve úterý 27.03. 2012 v 18,00hod. ve sborovně ZŠ K.V.Raise - o případných změnách bude OS informovat.

 

Zápis a ostatní informace najdete na stránkách OS - www.oslb.webnode.cz.     

 

 

Lázně Bělohrad 22. 3. 2012                           Vypracovala: E. Bičišťová

                                                                        Schválila: Mgr. Elena Ježková

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie