Zápis z 37. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 12.01.2012

26.02.2012 07:21

Zápis z 37. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 12.01.2012

 

Den konání:    12.01.2012, 18 hodin

Místo konání: sborovna ZŠ K.V.Raise            Přítomnost:    členové  12,  hosté  3

 

Program:       1. Příspěvky rodičů - výše + rozdělení + žádost
                        2. Pojištění OS při akcích – Kooperativa

                        3. Občasník II. - březen 2012
                        4. Grant HK - žádost
                        5. Akce - zima - termíny + upřesnění

                        6. Vývěska OS - klíče + systém
                        7. Diskuse

 

Předsedkyně Jana Dvořáková přivítala v 18 hod. všechny přítomné a zahájila schůzku OS.

 

ad 1) Příspěvky rodičů – výše + rozdělení + žádost

 

V letošním školním roce 2011/2012 byl termín vybírání příspěvků prodloužen do 31.12.2012.

Výše příspěvků pro letošní  školní rok 2011/2012 činí 26 500,-Kč.

Částky jsou rozděleny do každé třídy na aktivity  /viz. rozpočet/ ve výši 50% vybraných příspěvků ve třídě upravených o rozdělení sourozencům v ostatních třídách, v minimální výši vybraných příspěvků ve třídě 1 400,-Kč dle následující tabulky:

 

 

TŘÍDA

JMÉNO třídního důvěrníka a učitele

Vybráno Kč

Částka včetně sourozenců

50% k vyplacení

1.A.

Mgr. Elena Ježková        I.Dvořáková

2 400,-Kč

2 400,-Kč

1 200,-Kč

1.B.

Pavel Janák                     E.Lacinová

2 400,-Kč

2 700,-Kč

1 350,-Kč

2.A.

Jana Halouzková             I. Krausová

2 200,-Kč

2 400,-Kč

1 200,-Kč

 

Jitka Vrabcová

 

 

 

2.B.

Zuzana Vágenknechtová   J.Vávrová

     0,-Kč

   200,-Kč

      0,-Kč

3.A

Dana Kubánková       I.Chomyšínová

  500,-Kč

1 000,-Kč

      0,-Kč

3.B.

Hana Neradová        E.Nekovaříková

     0,-Kč

  270,-Kč

     0,-Kč

 

Lenka Kracíková

 

 

 

4.A.

Luboš Bičiště                 H.Vernerová

5 000,-Kč

4 200,-Kč

2 100,-Kč

4.B.

Petra Vaníčková             J.Klusoňová

1 200,-Kč

1 370,-Kč

       0,-Kč

 

Veronika Konopásková

 

 

 

5.A.

Edita Bičišťová                     P.Krátká

  200,-Kč

   500,-Kč

      0,-Kč

5.B.

Regina Draslarová     M.Holubičková

1 600,-Kč

1 700,-Kč

   850,-Kč

6.A.

Kateřina Friessová          M.Čeřovská

2 400,-Kč

2 300,-Kč

1 150,-Kč

6.B

Markéta Kyzlinková              K.Hrubá

   600,-Kč

  700,-Kč

      0,-Kč

7.A.

Hana Steinerová                 P.Krause

2 600,-Kč

1 970,-Kč

          985,-Kč

7.B.

Jana Dvořáková            I.Plecháčová

2 600,-Kč

2 300,-Kč

1 150,-Kč

8.A.

Monika Dolenská           L.Raulímová

       0,-Kč

   100,-Kč

      0,-Kč

8.B.

Vlastimil Matouš           M.Tlapáková

       0,-Kč

   200,-Kč

     0,-Kč

9.tř.

Martina Sálová                M.Hanzlová

2 800,-Kč

2 200,-Kč

1 100,-Kč

 

 

Příspěvky mohou učitelé do tříd čerpat  dle žádosti, která bude ke stažení na našich webových stránkách www.oslb.webnode.cz od 1. března 2012. Vyplní náležitosti, předají e-mailem předsedkyni OS Janě Dvořákové a budou moci čerpat určenou částku.Zpětná vazba bude doklad /i kopie/ o zaplacení nákladů akce v plné výši dle tabulky + foto a příspěvky z akce.

 

ad  2) Pojištění OS při akcích – pojišťovna  Kooperativa

 

Na schůzku OS přišel informovat p.Haman – zástupce pojišťovny Kooperativy o možnosti

pojištění majetku, dětí a občanů na akcích OS.

V návrhu bylo roční pojistné pro OS ve výši dle částky pojištění, řádově 2 000,-Kč-3 000,-Kč

za rok.Jelikož je to pro OS do rozpočtu vysoká částka, padl návrh  ze strany OS pojistit akce průběžně – jednotlivě.Pan Haman zašle návrh pojištění do 31.ledna 2012 předsedkyni OS Janě Dvořákové.Výsledek a rozhodnutí OS  bude na příští schůzce v únoru 2012.

   

ad 3) Občasník II. - březen 2012

 

Občasník  vyjde na konci měsíce března s velikonoční tematikou a již s termíny akcí do konce školního roku 2011/2012. Sestaví ho Monika Dolenská. Prosím důvěrníky, aby do 11. března 2012 zasílali příspěvky do Občasníku J na e-mail : monika.dolenska@seznam.cz

Termíny akcí upřesníme na příští schůzce OS v měsíci únoru 2012.

 

ad 4) Grant  HK

 

Předsedkyně Jana Dvořáková podala  6. ledna 2012 žádost  o grant  Královehradeckému kraji ve výši 20 000,-Kč  na podporu aktivit OS jako v loňském školním roce.

 

ad 5) Akce - zima - termíny + upřesnění

 

Minikurz keramiky – termín březen- duben, v loňském roce velmi úspěšný, podrobnosti  a možnosti uskutečnění  zajistí Edita Bičištová u Růženy Bičišťové do 25. ledna 2012.

Podrobnosti včetně plakátu a přihlášek proběhnou na příští schůzce OS v měsíci únoru.

 

Dětské odpoledne s kouzelníkem Kožíškem – p.Janák informoval, že by se mělo jednat spíše o dopoledne 8. března 2012 o jarních prázdninách, v sokolovně nebo kulturním sále ASL, s finanční podílem OS 5 000,-Kč.Má ještě proběhnout jednání s MěÚ 16.-20. 1. 2012  a upřesnění.OS požaduje spíše termín v odpoledních hodinách, s možností uskutečnit v hale SOU a  zajistit dětem občerstvení ve své režii – Luboš Bičiště a Vlastimil Matouš /pití+koláčky/. Do 25. ledna 2012 předá p.Janák informace, jak vše dopadlo předsedkyni OS Janě Dvořákové.

 

Přednášky s prof. Václavem Brožem –  METODY VÝCHOVY A VÝKUKY DĚTÍ

Na konci měsíci března bude schůzka OS, ZŠ a pana prof.Brože, kde se společně domluvíme na možnosti přednášek pro rodiče a učitelé – info na příští schůzce v měsíci únoru 2012.

 

Ples školy 2012 – V letošním školním roce bude mít plackování 9. tříd  pouze jedna třída, tudíž si veškeré zařizování zajistí škola sama bez účasti OS.

 

Slavíček 2012 – v měsíci dubnu - květnu proběhne další kolo v pěvecké soutěži na ZŠ Lázně Bělohrad. Porotu tentokrát obsadí za OS Mgr. Elena Ježková nebo Monika Dolenská, osloví

p.uč.Lacinová.

 

ad 6) Vývěska    Nyní je ve vývěsce novoroční přání a plán činnosti a rozpočtu pro letošní školní rok 2011/2012.Správcem vývěsky je Edita Bičišťová, která bude po každé schůzce OS vývěsku aktualizovat a přidávat příspěvky a fotografie z akcí - průběžně.Klíče předány na schůzce OS.

 

 

ad 7)  Diskuse

 

Nebyly žádné příspěvky do diskuse.

 

 

Další schůzka OS proběhne předběžně  ve čtvrtek  23.02.2012 v 18,00hod. ve sborovně ZŠ K.V.Raise.

 

Zápis a ostatní informace najdete na stránkách OS - www.oslb.webnode.cz.     

 

 

Lázně Bělohrad  8.února 2012                           Vypracovala: Jana Dvořáková

                                                                            Schválila: Mgr.Elena Ježková

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie