Zápis z 34. schůzky OS ze dne 10.5.2011

29.11.2011 00:00

Datum konání: 10. 5. 2011 od 18:15 hod

Místo konání: sborovna ZŠ

Účast:

 

Program:

 

  1. Úvod – přivítání nové důvěrnice
  2. Projekty tříd
  3. Sportovní odpoledne
  4. Diskuse

 

ad 1) Přivítali jsme nového třídního důvěrníka za třídu 5.A paní Friessovou. Zároveň byl podán návrh na změnu dne, kdy se konají schůzky OS. Od příštího školního by se mohli konat ve čtvrtek.

 

ad 2) Projekty tříd – proběhlo schvalování žádostí 1.A, 1.B a 6.B – schváleny byly všechny.

Peníze budou proplaceny po doložení dokladů na žádanou částku. OS očekává  dodání obrázků, fotek, případně krátkého vyprávění. Doklady lze dodat i přes paní Záveskou.

Pro příští rok bude vytvořen formulář – vzor žádosti.

 

ad 3) Sportovní odpoledne – koná se 25. 5. 2011 od 16:00 hod. na hřišti u ZŠ, předpokládaný konec je kolem 19:00 hod. V případě nepříznivého počasí se zúžený program přesune do haly ZU.

Plakát byl s menší úpravou schválen.

Občerstvení zajistí hasiči v pergole u hřiště.

Koláče upečou ve školní kuchyni. Malou odměnu jako poděkování zajistí M. Sálová.

Dobrovolné vstupné bude vybírat J. Jirásko a pí. Kyzlinková.

Štafetu a míčové hry zajistí M. Menčík. Vítězná štafeta v každé kategorii bude odměněna balíčkem, který dodá L. Bičiště z ASL.

Moderátor akce: K. Saal

Foto: pan Stuchlík

Tombolu vydá L. Bičiště a H. Steinerová

Soutěže a hry – mapa hřiště – T. Jirásko

                        - 1- házení do ústního otvoru panáka, 2 - kohoutek a slepička ( paní Halouzková ), 3 – převozník ( paní Friessová ), 4 - kouzelný strom ( T. Jirásko ), 5 - skákání v pytli, 6 -chytání rybiček, 7 – přehazka, 8 – nohejbal, 9 – vybíjená ( 7 – 9 M. Menčík )

Kartičky a razítka: J. Dvořáková

 

ad 4) Diskuse – schůzka s učiteli byla odložena na příští školní rok

 

Další schůzka proběhne 23. 6. 2011 od 18:00 hodin v restauraci U Sehnalů.

 

 

                                                                                              Vypracovala:  M. Sálová

                                                                                              Kontrolovala: J. Dvořáková

 

Lázně Bělohrad

19. 5. 2011

                                   

                                  

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie