Zápis z 32.schůzky OS ze dne 11.1.2011

11.01.2011 18:00

 

Datum konání:  11. 1. 2011

Místo konání:               sborovna ZŠ K.V.Raise,Lázně Bělohrad

Začátek:                      18:00 hod.

Členové výboru OS:       10       Hosté:    1 

 

Program: 1. Příspěvky OS

                  2.Školní ples

                  3.Minikurz keramiky

                  4. Dětské odpoledne s kouzelníkem

                  5. Diskuse

 

  1. Příspěvky

Výše příspěvků je prozatím  33.750,-Kč.

Konečný zůstatek roku 2010 je 18526,-Kč, grant kraje činí 20.000,-Kč.

Celkem tedy pro rok 2011 : 72.276,-Kč.

Čerpání jednotlivých tříd bude možné na různé akce a projekty do výše 50% z vybrané částky ve třídě ( částka bude ponížena o sourozence z jiné třídy - pokud nezaplatil ve své třídě ) dle tabulky,kterou najdete na internetových stránkách sdružení od 1.2.2011.

Tento systém je považován za spravedlivější než stávající a bude vyzkoušen.

 

  1. Školní ples

Školní ples se koná 12.2.2011 ve Stromě života.

Jako každý rok budou členové OS po  pomáhat  při zajištění klidného průběhu plesu.

Předplatné 100,-Kč a na místě 120,-Kč jako v předešlém roce.Vstupenky zajišťuje Z.Petřivá.možná rezervace stolu.

Placky pro žáky 9.tříd zajistí J.Dvořáková,firma Amadea, 9.A 25ks,9.B. 20 ks

Pomoc OS a sponzorské dary:

-         pokladna : R.Draslarová, M.Dolenská, J.Dvořáková

-         tombola : L.Bičiště, H.Steinerová –dovoz na hotel,losování Jana Dvořáková

-         sponzoři, které osloví členové OS : Mgr.E.Mílková – T.Jirásko

                                                                     Deprag – T. Jirásko    

                                                                     Jana Dvořáková – dort

                                                                     Škoda auto – H.Steinerová

                                                                     Demlová – M.Sálová

                                                                     Manufakturing Pecka – Kyzlinková

                                                                     Vinotéka F.Mach – J.Dvořáková

                                                                     Kamenolom Javorka – H.Steinerová

                                                                     Studio Hair - H.Steinerová

                                                                     Sucharda – truhlářství - H.Steinerová

                                                                     RK BIKE – Kubánek Roman – Kubánková

                                                                     VELO KUBA – Kubánková

                                                                     HOANG – thi Diep - H.Steinerová

                                                                     Chaloupská D. – E.Bičišťová

                                                                     Anenské slat.lázně /ASL/  – L.Bičiště

                                                                     GASTROSERVIS – M.Sálová

                                                                     Lucie Výdová – J.Dvořáková

Tombolu odevzdávat do školní družiny p.Petřivé nebo p.Záveské nejpozději do 10.2.2011.

 

  1. Minikurz keramiky

V režii OS proběhne minikurz keramiky pro rodiče a děti na téma SLUNCE a to ve třech termínech.                               28.1.2011,18.2.2011,13.3.2011

         Doba trvání jednoho minikurzu 17-19.15h, pod vedením Růženky Bičišťové.

         Kurz bude ukončen 8.4.2011 s malým pohoštěním,možností prodeje a koupě výrobků a          výrobou ozdob na velikonoce.

         Kapacita kurzu maximálně 20skupinek /skupina=rodina/, nutné vyplnění závazné přihlášky a odevzdání  M.Sálové do 24.1.2011,která bude zúčastněné informovat, zda se mohou kurzu účastnit.

Přihlášky budou rozdány dětem od 1.-7.třídy,vytvoří J.Dvořáková,rozdání a namnožení zajistí J.Jirásko 19.1.2011.

 

 

  1. Dětské odpoledne s kouzelníkem

Dětské odpoledne s kouzelníkem se bude konat  20.2.2011 od 14hodin,ve sportovní hale učiliště.Bude zajištěn pitný režim pro děti a káva /J.Dvořáková,L.Bičiště/.

Doba trvání přestavení kouzelnického dua Radek a Simona asi 3-4hodiny,bude možnost soutěží,skákací hrad a prolézací tunel pro děti.Nájem za halu se pokusí zajistit formou sponzorského daru T.Jirásko a to do 17.1.2011 NUTNÉ mít s sebou přezůvky!!!!!!!!!!!Bude možnost návleků/zajistí J.Dvořáková/.

Plakát zajistí  M.Sálová do 28.1.2011 v malé formě,rozdáme dětem 14.2.2011 a J.Dvořáková zajistí vylepení plakátů u MěÚ ve stejném termínu.

D.Kubánková – školka 4x,M.Sálová-ZŠ,J.Dvořáková-25x na MěÚ,Jednota,lékárna

 

         

  1. Diskuse

-         termín konání schůzek OS –požadavek změnit  úterý – zamítnuto.

-         využití sportoviště  - možno využívat pod dohledem člena OS,dáme k nabídce a rozhodneme se dle zájmu

      -     ostatní podrobnosti budou dohodnuty na další schůzce OS  22.2.2011.

 

Další schůzka výboru OS přístupná všem rodičům i členům učitelského sboru

se uskuteční ve sborovně ZŠ 22.2. 2011 od 18:00 hod.

 

                                                                           

 

Termíny schůzek do konce školního roku 2010/2011

 

22.2.2011

 5. 4.2011

17.5.2011

21.6.2011

 

 

 

 

                                                                                        Zapsala: Regina Draslarová

                                                                                        Schválila:Jana Dvořáková

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie