Zápis z 31.schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 30.11.2010

07.12.2010 19:27

 

Datum konání:  30. 11. 2010

Místo konání:               sborovna ZŠ K.V.Raise,Lázně Bělohrad

Začátek:                      18:00 hod.

Členové výboru OS:       7       Hosté:    3 

 

Program: 1. Příspěvky OS

                  2.Valná hromada 2011/2012

                  3.Školní družina

                  4. Grant Královehradeckého kraje

                  5. Mikulášská nadílka

                  6.Občasník

                  7. Diskuse

 

  1. Příspěvky

Od října do 30.11.2010 proběhlo vybírání příspěvků členů OS ve všech třídách ZŠ.

Prozatím se vybraly příspěvky ve výši 26.250,-Kč.Konečná částka bude upřesněna

na příští schůzce 10.1.2011.

Proti způsobu rozdělování vybraných příspěvků se ohradila třída 3.A. Za rodiče promluvili L. Bičiště a H. Vernerová. Nechtějí sponzorovat třídy, kde se příspěvky téměř nevyberou.Navrhli řešení situace: třída může na různé akce a projekty čerpat až do výše 50% z vybrané částky ve třídě ( částka bude ponížena o sourozence z jiné třídy - pokud nezaplatil ve své třídě ).

Tento systém je považován za spravedlivější než stávající a bude vyzkoušen.

 

  1. Valná hromada a schůzka OS s učiteli

Příští Valná hromada by se měla spojit  se schůzkou rodičů  ve škole /podzim 2011/. Důvěrníci by přednesli návrh rozpočtu a rozdali dotazníky, ve kterých by rodiče vyjádřili svůj názor, případně pozměňující návrhy. Na konci schůzky by byly dotazníky vybrány.

Dle skutečností může dojít k úplné změně rozpočtu OS dle požadavků rodičů i učitelů.

J. Dvořáková navrhla uskutečnění schůzky učitelů se zástupci OS, do konce letošního školního roku. Je třeba si říci,co obě strany od sebe očekávají a jaké by byly možnosti spolupráce.

      Rodiče mohou vyjadřovat své názory a pokládat případné dotazy na stránkách OS

www.oslb.webnode.cz nebo na e-mailu oslb@seznam.cz ( neveřejné dotazy ).

 

  1. Školní družina

Školní družina požádala o navýšení částky. Plánovaná částka  v rozpočtu byla 2 000,- Kč pro všechny 3 skupiny. Nově bylo jednohlasně odhlasováno 1 500,- Kč pro každou skupinu,což je 4 500,- Kč pro letošní školní rok.

 

  1. Grant

OS získalo z Královéhradeckého kraje grant  20 000,- Kč. S návrhem a možností využití budou všichni seznámeni na lednové schůzce OS 10. 1. 2011.Částečně pokryje rozpočet pro letošní školní rok.Budou z něho financovány projekty OS – minikurz keramiky pro rodiče a děti a dětské odpoledne s kouzelníkem.Všechny ostatní nápady jsou vítány.

 

 

  1. Mikulášská nadílka

Učitelský sbor 1. stupně rozhodl, že nechce Čerta a Mikuláše, kteří by dětem předali perníčky, protože nadílka vychází na neděli a ve škole by chodili až v pondělí.

 

  1. Občasník

M. Dolenská předala návrh prosincového Občasníku,který byl jednohlasně odhlasován. Přidáme pouze kontakty, adresy a připomínky.Zajistí M.Sálová do 13.12.2010.

 

  1. Diskuse

Ples

– v letošním roce bude na hotelu Strom života  v sobotu 12. února 2011

- důvěrníci i škola dle možností zajistí předběžně sponzorské dary jako v minulém roce

- bude možnost předprodeje vstupenek,Z.Petřivá zajistí u p.Matouše do příští schůzky OS

   možnost rozložení stolů

– ostatní podrobnosti budou dohodnuty na další schůzce OS  10.1.2011.

 

Další schůzka výboru OS přístupná všem rodičům i členům učitelského sboru

se uskuteční ve sborovně ZŠ 10. 1. 2010 od 18:00 hod.

 

                                                                                        Zapsala: Martina Sálová

                                                                                        Schválila:Jana Dvořáková

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie