Zápis z 29. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 7.9.2010

26.09.2010 08:12

Účast:              9 členů výboru, 1 host

 

Program:           1. Hospodaření OS

                         2. Rozpočet pro rok 2010/2011

                         3. Valná hromada

                        4. Volba místopředsedy,zapisovatelky

                        5. Třídní důvěrníci 1.tříd                               

                        6. Beseda PhDr.Lidmily Pekařové

                        7. Plán činnosti na rok 2010/2011

                        8. Dětské odpoledne s kouzelníkem

                        9. Diskuse                  

Na úvod přivítala předsedkyně OS J. Dvořáková všechny zúčastněné.

ad 1) Hospodaření OS –  pokladník R.Draslarová informovala členy občanského sdružení o příjmech a výdajích občanského sdružení za tento školní rok 2009/2010.

 

Příjmy :

31. 07. 2010

příspěvky

23 800,00 Kč

převod z r. 2009

28 384,61 Kč

úroky celkem-účet

 12,58 Kč

Školní ples-výtěžek

3 960,00 Kč

Celkem

56 157,19Kč

 

 

Výdaje :

 

Mikulášská nadílka (1.stupeň)

900,00 Kč

Beseda pro rodiče    

5 000,00 Kč

Předání květin ke Dni učitelů

1 025,00 Kč

Květiny 9.ročníkům

1 056,00 Kč

Příspěvek na cestovné a startovné na soutěže

9 267,00 Kč

Příspěvek na lyžařský výcvik - doprava

2 000,00 Kč

Příspěvek na školu v přírodě

4 000,00 Kč

Příspěvek na školní družinu

2 000,00 Kč

Provozní náklady OS+placky 9.ročník

861,00 Kč

Projekty tříd

2 504,00 Kč

Celkem

24 713,00 Kč

K 7.9.2010                                    Zůstatek: 31.444,19 Kč

ad 2) Rozpočet pro rok 2010/2011 – členové OS odsouhlasili rozpočet pro školní rok 2010/2011

 

Výdaje :

 

Mikulášská nadílka (1.stupeň)

1 000,00 Kč

Akce OS pro děti    

5 000,00 Kč

Předání květin ke Dni učitelů

1 500,00 Kč

Dárkové předměty 9.ročníkům

900,00 Kč

Příspěvek na cestovné a startovné na soutěže

5 000,00 Kč

Příspěvek na lyžařský výcvik - doprava

2 000,00 Kč

Příspěvek na školu v přírodě

4 000,00 Kč

Příspěvek na školní družinu

2 000,00 Kč

Provozní náklady OS+placky 9.ročník

3 000,00 Kč

Projekty tříd

5 000,00 Kč

Sportovní aktivity – 3 třídy ( 8. a 9.)

3 000,00 Kč

 Celkem                                                          32 400,00 Kč

 

ad 3) Valná hromada – dne 14.9.2010 v 18h v aule ZŠ bude valná hromada OS.

Program:          1. Zahájení, jmenování zapisovatele

                        2. Zpráva o činnosti 2009/2010

                        3. Zpráva o hospodaření 2009/2010

                        4. Návrh rozpočtu 2010/2011 a jeho schválení

                        5. Návrh činnosti 2010/2011 a jeho schválení

                        6. Výše příspěvku

                        7. Třídní důvěrníci, volba výkonného výboru

                        8. Diskuse

                        9. Usnesení

 

ad 4)  Volba místopředsedy,zapisovatele – členové OS jednohlasně odhlasovali jako místopředsedu Ing.Tomáše Jiráska, zapisovatelky - Editu Bičišťovou, Reginu Draslarovou.

 

ad 5) Třídní důvěrníci 1.tříd – předsedkyně Jana Dvořáková, Martina Sálová,T.Jirásko,P.Vaníčková osloví nové důvěrníky 1.tříd do 10.9.2010

1.A.- Ing. Jana Halouzková,Dagmar Nejedlíková

1.B. – p.Anýžová,p.Votruba

 

ad 6) Beseda PhDr.Lidmily Pekařové – dne 22.9.2010 proběhne beseda na téma Problematika současné rodiny a školy,autorka knihy “Jak žít a nezbláznit se“, beseda bude v aule ZŠ,čas zahájení upřesní p. J. Jirásko,návrh od 16,30hod. od plánovaných 16hod., vstupné na besedu dobrovolné, cena besedy 6000,-Kč – OS přispěje na besedu 3000,-Kč, 3000,-Kč hradí ZŠ. Plakáty zajistí p.Jirásko,rodiče budou upozorněni formou lístečků.

Občerstvení pro PhDr.Pekařovou zajistí škola,květiny OS - Edita Bičišťová.

Na besedě bude možnost zakoupit knihu autorky.

 

ad 7) Plán činnosti na rok 2010/2011

-         mikulášská nadílka pro 1.-5.třídy

-         pomoc na školním plese – 12.2.2011

-         přednášky s odborníky

-         gratulace ke dni učitelů

-         odpoledne pro děti

-         pomoc na Bělohradském Slavíčku

-         vydávání občasníku min.3x za rok

-         mini kurz keramiky pro rodiče s dětmi

-         zimní akce dle počasí : karneval na bruslích,pekáčování na Slíváku

 

ad 8)Dětské odpoledne s kouzelníkem – dětské odpoledne s kouzelníkem za příznivého počasí proběhne 29.9.2010 od 16h.,cena  4 000,-Kč. Součástí odpoledne bude štafeta tříd, míčové hry (organizuje M. Menčík).Plánovaný je program kouzelníka kolem 1 hod.

Na konci dětského odpoledne proběhne tombola,vylosuje pan starosta Pavel Šubr,zajistí

J.Jirásko.

 

ad 9) Diskuse – nebyly žádné příspěvky

 

Další schůzka OS proběhne 5.10.2010 v 18,00hod. ve sborovně ZŠ K.V.Raise

 

 

 

Lázně Bělohrad

23.9.2010                                                               Vypracovala: Regina Draslarová                                                  

                                                                                Schválila: Jana Dvořáková

 

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie