Zápis z 27. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 13.4.2010

27.04.2010 13:56

 

 

Den konání: 13.4.2010

Místo konání: sborovna ZŠ K.V.Raise

Přítomnost:    členové  7,  hosté  1

 

Program:          1. Zpráva hospodáře

                        2. Projekty tříd

                        3. Dětské odpoledne s kouzelníkem

                        4. Dotazník pro rodiče – Co očekávají od OS ???                 

                        5. Granty

                        6.Den učitelů

                        7. Diskuse                  

Na úvod přivítala předsedkyně OS J. Dvořáková všechny zúčastněné.

 

ad 1) Zpráva hospodáře – paní Draslarová informovala členy občanského sdružení o příjmech a výdajích občanského sdružení.K 13.4.2010 se celkem na příspěvcích pro rok 2010 vybralo 23800,-Kč,výtěžek ze školního plesu 3500,-Kč, převod z roku 2009 28384,61Kč, celkem tedy příjmy : 55684,61Kč

K 13.4.2010 vydalo občanské sdružení : příspěvek na startovné 5000,-Kč, lyžařský výcvik – doprava 2000,-Kč, škola v přírodě 4000,-Kč, školní družina 2000,-Kč, placky 9.ročníkům,náklady OS 861,-Kč,projekty tříd 1000,-Kč, celkem výdaje : 14861,-Kč.

Příjmy:    55.684,61Kč

Výdaje:    14.861,00Kč

Zůstatek: 40.823,61Kč

 

ad  2) Projekty tříd – i v roce 2010 bude OS přispívat na projekty tříd a to procentuelně dle vybraných příspěvků jednotlivých tříd,viz.přiložená tabulka,např. třída 2.A 56% z 1000,-Kč tedy 560,-Kč za školní rok.Je nutné změnit celou strukturu vybírání příspěvků i jejich vyplácení.Chceme  tím více motivovat rodiče k placení příspěvků,ale i učitelé.Třídy,kde rodiče příspěvky zaplatí, budou potom ve zvýhodnění ve vyplácení příspěvků na projekty a budou mít větší možnosti k jejich uskutečnění.Celý systém povede i k tomu,že peníze z příspěvků využijí třídy,kde rodiče příspěvky opravdu platí.Systém žádostí o příspěvek je stejný jako v loňském roce.

Občanské sdružení vyplatilo třídám 5.A a 5.B na projekt tříd a to po 500,-Kč.Dále bude vyplaceno 2.A na projekt 257,-Kč a 3.B na projekt 247,-Kč.

Členové OS mají za úkol na rodičovských schůzkách konané dne 22.4.2010 motivovat rodiče výše zmíněným textem k placení příspěvků a tím také napomoci k získáni finančních prostředků pro OS a tím související činností OS – čím více peněz,tím více aktivit pro děti,rodiče,učitele.

 

ad 3) Dětské odpoledne s kouzelníkem – termín sportovního odpoledne 19.5.2010 od 16 hodin,na sportovním hřišti u ZŠ.Cena představení kouzelníka spojená se soutěžemi pro děti 4000,-Kč, délka představení 45-60minut, 8 soutěží. Vstupné: dospělí 30,-Kč,děti

10,-Kč,dětské vstupenky budou slosovatelné, vstupné bylo jednohlasně odsouhlaseno zúčastněnými členy. Plakáty budou vylepeny  3.5.2010 MěÚ v počtu 25ks po L.Bělohradě

a okolních vesnicích.Zajistí J.Dvořáková.Dále 4x MŠ-D.Kubánková,ZŠ-M.Sálová,OS vývěska-M.Dolenská,ASL+ SŽ-J.Dvořáková.Vše vyvěsit  30.4.2010.

Na sportovním odpoledni proběhne tradiční štafeta – moderátor Karel Sál,vše v režii školy

 sportovní hry – p.Menšík,který také zajistí předběžně soutěžící týmy.

Občerstvení : Jana Dvořáková, Edita Bičišťová, hasiči

Stanoviště: Tomáš Jirásko + další zájemci-upřesníme  Pomoc 9.tříd zajistí J.Jirásko.

Vstup: Monika Dolenská, Jaroslav Jirásko Nutno zajistit vstupenky- 2 barvy,ceny pro slosování vstupenek – vše zajistí J.Jirásko /min 10ks/ Ceny bude losovat p.starosta P.Šubr,požádá ho J. Jirásko.

Plakáty + koláče : Martina Sálová  /zajištěno/

Plán hřiště : Tomáš Jirásko

Foto : Pavel Janák      zajistí J.Dvořáková

Kartičky pro soutěžící: M.Dolenská

 

ad 4) Dotazník pro rodiče – Co očekávají od OS ???

Plánovaný dotazník pro rodiče  se odkládá  na září 2010 po vyzkoušení nového systému.

Spolupráce s rodiči-placení příspěvků,informovanost.

 

ad5)  Granty – předsedkyně Jana Dvořáková navrhla členům OS zajímat se o granty poskytované krajem.Jednalo by se o získání finančních prostředků na činnost OS.Jednohlasně

odsouhlaseno,pomoc přislíbil J.Jirásko.V říjnu nutno  vypracovat projekt,v lednu podat žádost.Možné nápady můžete do té doby předat předsedkyni J.Dvořáková,která vše zpracuje.

 

ad 6) Den učitelů- pan ředitel Jirásko poděkoval členům OS za květiny předané v pondělí 29.3.2010 v 10hod. na ZŠ všem učitelům.Květiny zajistila Jana Dvořáková v Akácii u Radky Břízkové. Květiny předaly Monika Dolenská a Edita Bičišťová.

 

ad 7) Diskuse – pan ředitel Jirásko požádal OS o příspěvek na sportovní kurz pro 8.ročníky a vodácký kurz pro 9.ročníky.OS odsouhlasilo pouze příspěvek pro 9.ročníky a to v částce 2000,-Kč + výpomoc 9.ročníků při dětském odpoledni s kouzelníkem.

 

Další schůzka OS proběhne 25.5.2010 v 18,00hod. ve sborovně ZŠ K.V.Raise

 

Lázně Bělohrad                                                              Vypracovala: Regina Draslarová

14.4.2010                                                                        Schválila: Jana Dvořáková

 

 

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie