Zápis z 26. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 9.3.2010

31.03.2010 11:56

 

 

Den konání: 9.3.2010

Místo konání: sborovna ZŠ K.V.Raise

Přítomnost:    členové  3,  hosté  1

 

Program:          1. Školní ples

                        2. Projekty tříd

                        3. Dotazník pro rodiče – Co očekávají od OS ???                 

                        4. Sportovní odpoledne s kouzelníkem

                       5.  Den učitelů

                       6. Diskuse                   

Na úvod přivítala předsedkyně OS J. Dvořáková všechny zúčastněné.

 

ad 1) Školní ples – konaný 13. 2. 2010.Ples se vydařil,výdělek z plesu upřesní  J.Jirásko na další schůzce OS a to 13.4.2010 v 18 hodin.Na plese byla největší účast historii.Předsedkyně OS J. Dvořáková děkuje všem členům za pomoc při organizaci plesu a ochotu.

 

ad  2) Projekty tříd – i v roce 2010 bude OS přispívat na projekty tříd a to procentuelně dle vybraných příspěvků jednotlivých tříd,viz.přiložená tabulka,např. třída 2.A 56% z 1000,-Kč tedy 560,-Kč za školní rok.Je nutné změnit celou strukturu vybírání příspěvků i jejich vyplácení.Chceme  tím více motivovat rodiče k placení příspěvků,ale i učitelé.Třídy,kde rodiče příspěvky zaplatí, budou potom ve zvýhodnění ve vyplácení příspěvků na projekty a budou mít větší možnosti k jejich uskutečnění.Celý systém povede i k tomu,že peníze z příspěvků využijí třídy,kde rodiče příspěvky opravdu platí.Systém žádostí o příspěvek je stejný jako v loňském roce.

 

ad 3) Dotazník pro rodiče – Co očekávají od OS ???

Členové OS se rozhodli vytvořit dotazník pro rodiče,aby zjistili,jakým směrem by činnost OS dle rodičů měla směřovat,jak nejlépe vybírat  příspěvky OS apod.Dotazníky OS vyhodnotí a přihlédne k požadavkům.

Obsah dotazníku byl navržen na schůzce OS,J.Dvořáková rozešle návrh dotazníku všem důvěrníkům ke zhodnocení s možností jejich návrhu o vylepšení.Prosím všechny důvěrníky o Vaše návrhy,nápady i připomínky.Dotazník  schválíme na schůzce OS 13.4.2010 a po té  ho J.Jirásko předá třídním učitelům k rozdání rodičům.Dotazník po schválení bude také vyvěšen na stránkách OS  www.oslb.webnode.cz.

 

 

ad 4) Sportovní odpoledne s kouzelníkem – termín sportovního odpoledne 19.5.2010 od 16 hodin,na sportovním hřišti u ZŠ.Cena představení kouzelníka spojená se soutěžemi pro děti 4000,-Kč, délka představení 45-60minut, 8 soutěží. (vstupné na kouzelníka – prozatím dobrovolné-návrh 20,-Kč dospělí,10,-Kč dítě-upřesníme na příští schůzce).

Na sportovním odpoledni proběhne tradiční štafeta.

Sponzorské dary zajistí:

 

Jana Dvořáková – Pila Hartman Choteč,LIKA papírnictví

                              Anenské slatinné lázně

Regina Draslarová – Hailo CZ, Česká pojišťovna

Tomáš Jirásko – DEPRAG CZ

Markéta Kyzlinková – RONAL, Česká spořitelna

Eva Portychová – Amádea

Hana Steinerová – Škoda auto, Rauscher,Pizzeria

Edita Bičišťová – Město LB

 

Ostatní členy OS prosíme o další sponzory na sportovní odpoledne pro děti – věcné ceny,peněžní příspěvky.

 

ad 5) Den učitelů-  v pondělí 29.3.2010 v 10hod. na ZŠ proběhlo předání květin a poděkování  všem učitelům za jejich práci..Květiny zajistila Jana Dvořáková v Akácii u Radky Břízkové, Květiny předaly Monika Dolenská a Edita Bičišťová.

 

ad 6) Diskuse

 

Další schůzka OS proběhne 13.4.2010 v 18,00hod. ve sborovně ZŠ K.V.Raise

 

Lázně Bělohrad                                                              Vypracovala: Regina Draslarová

29.3.2010                                                                        Schválila: Jana Dvořáková

 

 

Pořadí - seřazeno

celkem

procenta

1

3.A

13

3.A

68%

2

5.A

13

4.B

63%

3

4.B

12

5.A

57%

4

2.A

11

3.B

56%

5

3.B

10

6.B

48%

6

6.B

10

4.A

47%

7

4.A

9

2.A

46%

8

5.B

9

5.B

45%

9

7.

9

7.

38%

10

2.B

7

2.B

29%

11

9.B

7

9.B

29%

12

1.B

6

1.B

26%

13

1.A

5

1.A

24%

14

6.A

4

8.A

20%

15

8.A

4

6.A

19%

16

9.A

1

9.A

5%

17

8.B

0

8.B

0%

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie