Zápis z 25. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 26.1.2010

11.02.2010 09:18

 

Den konání: 26.1.2010

Místo konání: sborovna ZŠ K.V.Raise

 

Program:          1. Příspěvky členů OS

                        2. Projekty tříd

                        3. Úprava a schválení rozpočtu 2010

                        4. Školní ples

                        5. Sportovní odpoledne

                        6. Dotazník pro rodiče            

                        7. Diskuse

 

Na úvod v 18,00hod. přivítala předsedkyně OS J. Dvořáková všechny zúčastněné, především nové členy výboru p.Vaníčkovou,Konopáskovou,Burešovou a p.Matouše,  hosty

Z. Petřivou a p.ředitele J. Jiráska.

 

ad 1) Příspěvky členů OS – tuto špatně řešitelnou situaci se snažili všichni zúčastnění nějakým dobrým způsobem vyřešit, neboť rok od roku jsou příspěvky nižší.Za rok 2009 se vybralo na příspěvcích 37.100,-Kč,za rok 2010 23.800,-Kč.

Nakonec se zúčastnění dohodli na vybírání příspěvků přímo na třídních schůzkách s uvedením částky příspěvku od 100,-Kč do 500,-Kč, bez vyplňování přihlašovacího lístku jen na jmenný seznam, z důvodu možnosti špatné informovanosti rodičů dětmi formou lístečků.

 

ad  2) Projekty tříd – i v roce 2010 bude OS přispívat na projekty tříd,ale jiným systémem než v loňském školním roce.Bude se přihlížet k výši vybraných příspěvků jednotlivých tříd.Upřesníme na příští schůzce.

 

ad 3) Úprava a schválení rozpočtu 2010 – vzhledem k vybraným příspěvkům byl rozpočet na rok 2010 částečně ponížen a jednohlasně schválen.Bude vyvěšen na stránkách OS www.oslb.webnode.cz.

 

ad 4) Školní ples –se koná  13. 2. 2010, hraje kapela Levou rukou, poplatek za pronájem sálu v Lázeňském domě je  2000,- Kč .Proběhne předtančení mažoretek.Převléknout se mohou na podiu u hudby.

Vstupné  bude ve výši - předplatné 100,- Kč a na místě 120,- Kč oproti loňskému roku

80,-Kč a 100,-Kč.Změna byla odhlasována jednohlasně.

Na začátku proběhne tradiční plackování žáků 9.tříd. Placky pro  žáky zajistí OS od L. Šádka ( 60 kusů ).Zajistí E.Portychová a J.Dvořáková do 12.2.2010.

Pokladna: J. Dvořáková, M.Dolenská od 18,30hod. - 19,00hod.

Tombola – zajištění proběhlo,sponzorské dary předány do ZŠ K.V.Raise.     

Odvoz tomboly zajistí Z. Petřivá, H. Steinerová, M. Sálová v sobotu 13.2.2010.

Rozdání tomboly Z. Petřivá, J. Drobná, případně M. Sálová.

Losování hlavní tomboly zajistí J.Jirásko,J.Dvořáková

 

 

ad 5) Sportovní odpoledne s kouzelníkem– termín sportovního odpoledne prozatím  předběžně 19.5. nebo 26.5.2010 od 16 hodin.Podrobnosti domluvíme na příští schůzce.

Vystoupí Duo Radek a Simona.Bude zachována tradiční štafeta žáků  tříd ZŠ a

po té program pro děti se soutěžemi a vystoupením kouzelníka.Upřesníme na příští schůzce.

 

ad 6) Dotazník pro rodiče – Co očekávají od OS ???

Tento dotazník se sestaví na další konané schůzce OS. Členové OS na další schůzce podají návrhy a podněty k vytvoření dotazníku pro rodiče.Budeme zvažovat další činnost OS,především jakým směrem bude OS pokračovat.Chceme tu být pro děti a chceme podporovat především jejich  zájmy a postarat se o jejich zábavu.

 

ad 7) Diskuse  

     -   Besedy pro rodiče p.Mílek  pro rok 2010 nebudou.

      -  Z výboru OS odešla Jana Schovánková,která byla důvěrníkem  8.B. třídy.Děkuji

         za dosavadní činnost a ochotu.   

                       

 

Další schůzka OS proběhne 9.3.2010 v 18,00hod. ve sborovně ZŠ K.V.Raise

 

 

 

Lázně Bělohrad                                                            Vypracovala: Regina Draslarová

8.2.2010                                                                        Schválila: Jana Dvořáková

 

 

           

 

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie