Zápis z 24. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 1.12.2009

05.01.2010 08:34

Den konání: 1. 12. 2009

Místo konání: sborovna ZŠ K.V.Raise

 

Program:          1. Mikulášská nadílka

                        2. Občasník OS

                        3. Projekty tříd

                        4. Školní ples

                        5. Pletení košíků

                        6. Úprava webových stránek

                        7. Diskuse

 

Na úvod přivítala předsedkyně OS J. Dvořáková všechny zúčastněné, především novou členku výboru D. Kubánkovou (za 1.A) a také hosty  E. Lacinovou a Z. Petřivou.

 

 

ad 1) Na mikulášskou nadílku zajistí OS perníčky a škola postavy Mikuláše, čertů, případně anděla. Předání v jednotlivých třídách 1. stupně proběhne mezi 8:00 – 10:00, jedná se o cca 209 dětí.

 

ad  2) Do časopisu OS bude přidána informace o prodloužení lhůty na výběr příspěvků do konce kalendářního roku. Časopis se bude rozdávat od 7. 12. 2009 .

 

ad 3) Proběhlo schvalování projektu pátých tříd – výlet do planetária  v Praze

Systém přidělování financí jednotlivým třídám na projekty se od ledna 2010 změní. Je nutné motivovat rodiče. OS bude procentuelně krátit příspěvek na třídu ( výlety, projekty, lyžařský výcvik ), zohledňovat platící členy ve třídě. Ti, kteří neplatí, zaplatí víc i ve třídě. Při výběru peněz je potřeba zdůraznit rozdíl částek mezi lidmi, kteří přispěli, a kteří ne.

E. Lacinová předá informace ohledně příspěvků na PR. J. Jirásko dodá seznamy tříd.

 

ad 4) Školní ples – koná se 13. 2. 2010, hraje kapela Levou rukou, poplatek za pronájem sálu v Lázeňském domě je v jednání ( cca 2000,- Kč )

Vstupné bude vyšší než na loňský ples ( vloni – předplatné 80,- Kč, na místě 100,- Kč ), tentokrát bude předplatné 100,- Kč a na místě 120,- Kč. Změna byla odhlasována jednohlasně.

Na začátku proběhne šerpování. Placky pro 44 – 45 žáků zajistí OS od L. Šádka ( 46 kusů ). V lednu donese na schůzku OS  E. Portychová.

Informace o konání předtančení ( kroužek břišních tanců ) zjistí J. Dvořáková.

Pokladna: J. Dvořáková, P. Bičišťová

Tombola – zajištění:     Kubátovi,p.Kloučková-nehty  – E. Lacinová,

paní Mílková, DEPRAG CZ – T. Jirásko

Škoda auto, Kamenolom Javorka,Vietnamci – H. Steinerová

Studio Hair, truhlářství Sucharda, Pizzeria, Rauscher – H. Steinerová

Výdová-kadeřnictví, Vinotéka,– J. Dvořáková

Strom života, P. Bičišťová-nehty,dort– J. Dvořáková

kadeřnictví Demlová – M. Sálová

pí Fejfarová-nehty,Ing.Nosek,LIKA-papírnictví – Z. Petřivá

AS lázně          - dorty – P. Bičišťová

                       - propagace – D. Kubánková

pí Chaloupská- masáže – E. Bičišťová

Manufakturing Pecka-M.Kyzlinková

Novopacká elektra, RK BIKE, VELO KUBA – D. Kubánková

 

Lze vydat i potvrzení o sponzorském daru.

Odvoz tomboly zajistí Z. Petřivá, H. Steinerová, M. Sálová

Rozdání tomboly Z. Petřivá, J. Drobná, případně M. Sálová

Losování tomboly zajistí J.Jirásko,J.Dvořáková

Dary lze průběžně nosit k J. Záveské, Z. Petřivé, M. Sálové nejpozději na schůzce OS 26.1.2010

 

Další schůzka OS proběhne 26. 1. 2010 v 18,00hod. ve sborovně ZŠ K.V.Raise

 

ad 5) Pletení košíků – od L. Zívrové nebo L. Hrnčířové zjistíme adresu na zajištění pediku.

Navíc je nutné zajistit někoho, kdo by pomohl s pletením a organizací, neboť obě  se spolupráce vzdaly.

 

ad 6) Webové stránky OS – do příští schůzky OS proběhne jejich aktualizace

 

ad 7) Diskuse - výběr příspěvků do konce roku a odevzdat začátkem ledna

                        - předtančení

                        - Mikuláš

 

 

Lázně Bělohrad                                                              Vypracovala: Martina Sálová

30.12.2009                                                                      Schválila: Jana Dvořáková

 

 

           

 

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie