Zápis z 23. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 7.10.2009

19.10.2009 15:51

     Účast: přítomno:8 ,omluveno: 4 ,hosté: 1 

 

PROGRAM: 1.   Zpráva hospodáře                                           Regina Draslarová

                       2 .   Zpráva o činnosti za loňský rok                     Monika Dolenská

                       3.    Návrh činnosti pro školní rok 2009/2010      Jana Dvořáková

                       4.    Návrh rozpočtu pro školní rok 2009/2010     Jana Dvořáková

                       5.    Občasník, vývěsní tabule                               Monika Dolenská

                       6.    Valná hromada                                               Jana Dvořáková

                       7.    Zpráva o výsledku petiční komise

                       8.    Třídní schůzky a noví důvěrníci 1. tříd

                       9.    Volba místopředsedy

                      10.   Diskuse

 

     J.Dvořáková přivítala v 18 hodin všechny přítomné členy OS

 

    1.  R. Draslarová nás informovala o hospodaření za loňský školní rok

                                    zůstatek činí – 26 679,64 Kč viz.příloha

          

 2.  M. Dolenská nás informovala o akcích a činnosti za uplynulý školní rok 2008/2009

     

       Mikulášská nadílka pro první stupeň

Školní ples – pomoc při organizaci

Gratulace ke dni učitelů

Besedy s panem Mílkem

Sportovní odpoledne

Vydávání Občasníku

Pletení košíků pro rodiče a děti

Pomoc při Bělohradském Slavíčku

 

 

     3.  Návrh činnosti pro školní rok 2009/2010

     

       Mikulášská nadílka pro první stupeň

Pomoc na  školním plese   13.2.2010

Gratulace ke dni učitelů

Besedy s panem Mílkem                                        -  P. Bičišťová

Besedy s odborníkem pro rodiče a učitelé             - Ing. J. Jirásko

Zábavné odpoledne s kouzelníkem                        - J.Dvořáková

Vydávání Občasníku                                              - M. Dolenská

Pletení košíků pro rodiče a děti                              - J. Dvořáková

Pomoc při Bělohradském Slavíčku

Jednohlasně odhlasováno.

 

     4. Návrh rozpočtu pro školní rok 2009/2010.

         Rozpočet na školní rok 2009/2010 bude zveřejněn a schválen na Valné hromadě .

         Jednohlasně odhlasováno.

     5. Občasník bude v letošním roce opět vycházet v daných termínech,

          redaktorka  M.Dolenská.První informační číslo vyjde po Valné hromadě.

          Vývěsní tabule zůstává na autobusovém nádraží,dále bude zajišťovat M. Dolenská.

 

     6. Valná hromada se koná 20.10.2009 od 18:00hod v Aule ZŠ, pozvánky dětem rozdají ve      všech třídách třídní učitelé den po třídních schůzkách. Prosím důvěrníky o  informování termínu konání na třídních schůzkách předběžně rodiče.

 

     7. Inspekční zpráva bude pro veřejnost  vyvěšena na vývěsní tabuli města. Prohlášení  petičního výboru a rady města přečtou všichni důvěrníci na třídních schůzkách.Všechny zprávy budou zveřejněny na internetových stránkách  MěÚ a OS.

 

     8. Třídní schůzky se konají 13.10.2009, do prvních tříd, kde již jsou zvoleni důvěrníci   

         půjde rodiče seznámit s OS J. Dvořáková a ředitel školy Ing. J. Jirásko.

 

     9. Volba místopředsedy

          Jednohlasně zvolena Petra Bičišťová

 

    10. Diskuse

          Byli jsme Ing. J. Jiráskem požádáni o pomoc při organizaci Bělohradského Slavíčka.   

          Na příští schůzce se musí dořešit revizní komise,volba nových členů.

          Provoz družiny o

          velkých prázdninách,bude proveden průzkum zda by rodiče o tuto službu měli zájem.

 

 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Lázních  Bělohradě                                                         Vypracovala: Petra Bičišťová

12.října 2009                                                                   Schválila:       Jana Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie