Zápis z 22. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 16.6.2009

19.10.2009 15:49

 

                  Účast: přítomno 6 členů výboru, host Ing J.Jirásko

 

                  PROGRAM:

1.      Zpráva hospodáře

2.      Sportovní odpoledne

3.      Besedy

4.      Projekty tříd

5.      Školská rada

6.      Diskuse

 

 

 

           J. Dvořáková  přivítala v 18 hodin všechny přítomné .

 

 

1.      Zpráva hospodáře – Regina Draslarová

Konečný stav účtu OS na konci letošního školního roku je  30.285,68 Kč

Byl vyplacen příspěvek pro žáky 9.tříd – květiny na rozloučení 26.6.2009

1 500,-Kč

 

2.      Sportovní odpoledne -  Jana Dvořáková

Sportovní odpoledne se po všech stránkách povedlo,všem patří velké poděkování.

Dobrovolné vstupné činí     1 618,- Kč

Zisk po odečtení nákladů       381,- Kč

Peníze budou použity na projekty tříd a vyplaceny 26.6.2009 tř.učitelkám.

Foto  ze sportovního odpoledne je k dispozici u J.Dvořákové na CD.

Některé najdete na našich webových stránkách www.oslb.webnode.cz /zač.července/

 

 

3.      Besedy – Edita  Bičišťová

10. června proběhla poslední beseda z cyklu „Závislosti“ na téma Závislosti ve vtazích.

Rozloučili jsme se s Mudr.Mílkem a poděkovali malým dárkem.Přislíbil nám,že v případě zájmu budou besedy pokračovat.

 

 

4.      Projekty tříd – Jana Dvořáková

V letošní školním roce využilo projektů  celkem 10 tříd.

Z celkového pohledu OS se podařilo úspěšně uskutečnit mnoho projektů a proto budeme v příštím roce pokračovat. Jednohlasně odhlasováno.

Veškeré příspěvky budou pro veřejnost k shlédnutí začátkem července ve vývěsní tabuli před ZŠ a na autobusovém nádraží ve vývěsní tabuli OS.

Děkujeme za vaše nápady a těšíme se na nové  a originální projekty v příštím školním roce.

Projekty tříd:

ü      1.A.            – maškarní odpoledne se zpíváním

ü      5.A+5.B     - poznávání Prahy

ü      9.B             - drogové doupě Jičín

ü      2.A             - návštěva areálu „Pod Kuňkou“

ü      3.A+3.B     - turistika,soutěže,táborák s posezením

ü      6.tř.             – IQ park v Liberci

ü      8.A+8.B      - poznávání Prahy + divadlo

 

 

 

5.      Školská rada – Ing J.Jirásko

Ing. Jirásko informoval všechny přítomné o  podmínkách voleb

2 členů z řad rodičů do školské rady na období 2009-2012.

OS předalo ŽŠ volební lístky,které děti dostali formou lístečků domů.Volba probíhala do 24.6.2008 v místě školy.Školská rada se skládá ze 6 členů.

Zvoleni byli   - zástupci MěU  - Jaroslav Lorenc

                                                 - Jan Vinkler

                      - zástupci školy  - Marie Hanzlová

                                                 - Irena Dvořáková

                      - zástupci rodičů – Simona Černá

                                                 - Ing. Tomáš Jirásko           

 

6.      Diskuse

Ing.J.Jirásko – požádal OS o příspěvek pro žáky 9.tříd,za který jim budou zakoupeny dárkové předměty při rozloučení v pátek 26.6.2009

Jednohlasně odhlasováno.Příspěvek 1 500,-Kč pro obě 9.třídy dohromady.

 

Ing. J.Jirásko – podal návrh o možnosti čerpání grantů pro příští rok.Během měsíce října – listopadu OS o nějaký grant požádá.Nápady a případná pomoc a zkušenosti budou jedině vítány.

 

J.Dvořáková – požádala Ing.J. Jiráska o upřesnění času vyučování nultých hodin pro školní rok 2009-2010 dle dohody.

7,00-7,40hod. -  konverzace v anglickém jazyce /1 hod.týdně/

                        - seminář ze zeměpisu /1hod.týdně/

                        - výpočetní technika /1 hod. týdně/ 1 skupina ze 4

ZŠ se snaží v zájmu rodičů vyučovat v ranních hodinách minimálně.

 

Děkuji Všem za letošní školní rok,za pomoc,ochotu,nadšení a obětavou práci.Těším se,že se opět v září sejdeme a společně vymyslíme spoustu zábavy a programů pro naše děti.

Všem členům OS,učitelům,dětem i rodičům přeji krásné a pohodové prázdniny a dovolenou,dny plné sluníčka, nádherných a nezapomenutelných zážitků.

 

 

                        V Lázních Bělohradě

            24.6.2009                                                                                    Jana Dvořáková

                                                                                © 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie