Zápis z 21. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 21.4.2009

30.04.2009 09:31

Účast: přítomno 7 členů výboru, host Ing J.Jirásko

                  PROGRAM:

1.      Pletení košíků

2.      Besedy

3.      Den učitelů

4.      Projekty tříd

5.      Sportovní odpoledne

6.      Diskuse + příspěvky

 J. Dvořáková  přivítala v 18 hodin všechny přítomné .

 

1.      Košíky – výdělek 10,- Kč. L.Hrnčířová předala zbylé dva košíky a peníze J.Dvořákové.

2.      Besedy – L.Hrnčířová předala J.Dvořákové výdělek 437,-a organizaci besed přebírá E.Bičišťová. 6.5.2009 nás čeká beseda na téma Závislost-mobily,televize,PC.Poslední beseda bude v červnu na téma Závislosti ve vztazích.Datum upřesníme.

3.      Den učitelů – Květiny učitelům předala J.Dvořáková a E.Bičišťová.

4.      Projekty tříd – p.učitelka Chomyšínová a p.učitelka Nekovaříková   /5.A+5.B/

·        Poznávání hlavního města Prahy

·        Tentokrát poznávání Petřína a Národního Muzea

·        Již navštívili Pražský hrad,Staroměstské náměstí, Planetárium,  zázemí fotbalového klubu Sparta

·        Zážitky z exkurzí využívají ve vlastivědě,literatuře a ve slohu

 

5.      Sportovní odpoledne – termín konání 20.5.2009 od 16:00 hod., místo konání bude na hřišti u ZŠ. Sraz OS v 15:00hod.

·        Štafeta – zachováme tradici a zajistí ji p.učitel Sál. Pana učitele zároveň prosíme o moderování této akce.Požádá Ing.J.Jirásko

·        Vstup

ü      M.Kyzlinková,trezor zajistí Ing.J.Jirásko

ü      Cedule u vstupu zajistí Ing.T.Jirásko

ü      Lístky zajistí M.Dolenská a P.Bičišťová

ü      Lístky dostane každé dítě při vstupu s razítkem na ruku

·        Kulisy – M.Sálová – zjistí stav kulis u pí.Petřivé do 30.4.2009. Dále zajistí kelímky. Výdej cen zajistí Petra Bičišťová.

 ·        Stanoviště

 •       Perníková chaloupka
 •       Převozník
 •       Kohoutek a slepička
 •       Strom života
 •       Princeznin věneček
 •       Vybíjená
 •       Přehazovaná
 •       Nohejbal
 •       Pro vybíjenou, přehazovanou a nohejbal zajistí dozor  a organizaci učitelé. Požádá Ing. J.Jirásko

Pomoc 10-ti žáků z 9.tříd + kluci na stěhování pomůcek – zajistí Ing.J.Jirásko. Čísla ke stanovištím zajistí Ing.J.Jirásko. Prkno pro stanoviště KOHOUTEK A SLEPIČKA 1,5m dlouhé zajistí Ing.T.Jirásko.

·        Plakáty – zajistí M.Sálová (35ks) do 30.4.2009. Převezme J.Dvořáková. Z toho předá J.Dvořáková 27ks na MěÚ a 8ks ZŠ.

·        Sponzorské dary

 •      MěÚ – zajistí E. Bičišťová
 •       Anenské slatinné lázně – zajistí L.Hrnčířová
 •       ALUCON – zajistí Ing.T.Jirásko
 •       Haillo – zajistí R.Draslarová
 •       AMÁDEA – zajistí E.Portychová
 •       Pekárna Rýdl – zajistí Š.Šubrová
 •       Papírnictví LIKA – zajistí S.Kunčíková
 •       Pila HARTMAN – zajistí J.Dvořáková
 •       ZŠ – zajistí Ing.J.Jirásko

·        Razítka – zajistí J.Dvořáková

·        Občerstvení – zajistí J.Dvořáková + E. Bičišťová

·        Fotografie – P.Janák + M.Dolenská (zajistí J.Dvořáková)

 

6.      Diskuze – L.Hrnčířová předala J.Dvořákové veškeré doklady k OS, ukončila působení v OS a rozloučila se se všemi přítomnými členy.

 

Příští schůzka OS se bude konat 9.6.2009 v 18 hodin.

 

 

 

 

V Lázních Bělohradě

 29.4.2009                                                     Vypracovala:  Petra Bičišťová.

                                                                                  Schválila:       Jana Dvořáková

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie