Zápis z 20. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 12.3.2009

16.03.2009 15:36

Účast: přítomno: 8 členů výboru, omluveni: 4 členi výboru    hosté: 5

 

PROGRAM: 1. Ples  

                      2. Zpráva hospodáře

                      3. Projekt 1.A.

                      4. Plánované akce

                          a/ pletení košíků

                          b/ Občasník

                          c/ besedy

                          d/ Den učitelů

                          e/ sportovní odpoledne

                       5. Vyjádření rodičů a požadavek o stanovisko OS k situaci ve škole

                       6. Diskuse

 

J.Dvořáková  přivítala v 18 hodin všechny přítomné členy OS a hosté.

 

1.  PLES            J.Dvořáková

- zhodnotili jsme ples,který se perfektně vyvedl dle názorů našeho OS,rodičů a žáků 9.tříd

- plackování proběhlo v pohodě a ohlas od žáků byl kladný,což nás moc těší

- příspěvky žáků zveřejníme v Občasníku,který vyjde v měsíci březnu 2009

- Z.Petřivá děkuje všem členům,kteří se podíleli na pomoci a organizaci

   /rádo se stalo a těšíme se na další spolupráci/

 

2. ZPRÁVA HOSPODÁŘE                R.Draslarová

-  naše hospodářka nás informovala o příjmu ze školního plesu od ZŠ ve výši 4 000,-Kč

    Děkuji jménem celého OS při ZŠ K.V.Raise .

- z tohoto bylo již financováno – placky pro žáky 9.tříd                                      697,-Kč

                                                  - projekt třídy 1.A. /karneval se zpíváním/        620,-Kč

 

3. PROJEKT 1.A. – KARNEVAL SE ZPÍVÁNÍM    J.Dvořáková

- v 1.A. proběhl první projekt financovaný OS

- jednalo se o karneval se zpíváním a p.uč.Vernerová a R.Francová připravily krásný program

   pro žáky první třídy a všichni si to moc užili

-         dětem se vše moc líbilo,můžete shlédnout foto i příspěvky ve vývěsní tabuli

            ZŠ ve městě u p.uč.Vernerové již tento týden

-         děkujeme za první vlaštovku a přejeme všem třídám – žákům i učitelům,aby dokázali společně takové projekty zrealizovat a aby je pomohly i sblížit

 

4.PLÁNOVANÉ AKCE    

 

a/Pletení košíků

 -první termín pletení košíků již proběhl 11.3.2009 v prostorách ZŠ

- velký ohlas u zúčastněných,přišlo 18 zájemců a proběhlo velké nadšení

- děkujeme L. Zívrové za vedení a ZŠ za zprostředkování a možnost využití prostor školy

-p.Kunčík přislíbil pomoc při vedení kursů,příště určitě dorazí,tentokrát byl nemocný

-další termín je 18.3. a 25.3. , těšíme se na všechny zájemce

- výtěžek bude věnován na projekty tříd ZŠ

 

 

b/ Občasník

-         další číslo vyjde v březnu,J.Dvořáková předá veškeré podklady M.Dolenské do 20.3.2009

-         výtisky v počtu 400 ks zajistí E.Bičišťová  a T.Jirásko a předají p.uč.Záveské,kterou prosíme o rozdání do tříd a předání dětem,děkujeme

 

c/ Besedy

 

-         4.3 proběhla beseda na téma Přijímání potravy,zúčastnilo se ji 18 lidí a měla velký úspěch

-         článek najdete v Bělohradských listech v měsíci březnu – zajistila E.Bičišťová

-         další plánovaná beseda je Nikotin a proběhne 8.4.2009 v aule ZŠ

-         plakáty zajistí L.Hrnčířová včetně vyvěšení,hlavní vchody do ZŠ zajistí J.Dvořáková

-         L.Hrnčířová zajistí u p.uč.Brychtové,aby apelovala na důležitost účasti u žáků 9.tříd,děkujeme

 

d/ Den učitelů

 

-         jako každý rok poděkujeme za práci našim učitelům

-         v pátek 27.3. předá OS všem učitelům a asistentkám květiny, zajistí J.Dvořáková+P.Bičišťová

 

e/ Sportovní odpoledne

 

-jako již každoročně proběhne v měsíci květnu sportovní odpoledne pro děti s rodiči

-předběžný termín je 13.5. a 20.5., bude upřesněn na schůzce OS dne 21.4.2009

- prosíme školu o zajištění štafety,chtěli bychom zůstat u tradice,děkujeme

-L.Hrnčířová zjistí,kde jsou potřebné kulisy na soutěže,v termínu do 21.4.2009

-občerstvení zajistí J.Dvořáková

- oslovíme sponzory * MěÚ                                            E.Bičišťová

                                  * Lázně                                          L.Hrnčířová

                                  * Alucon                                        T. Jirásko

                                  * Hailo                                           R.Draslarová

                                  * Pila Hartman                               J.Dvořáková

                                  * Amadea                                       E.Portychová

                                  * Pekárna Rýdl                               Š.Šubrová

                                  * Papírnictví Lika                           S.Kunčíková

 

Děkuji všem členům a pokud by někoho napadla případná výpomoc nebo nějací další sponzoři,budeme moc rádi.Za finanční příspěvky můžeme nakoupit věci pro děti.

Termín zajištění sponzorských darů :  do 21.4. 2009      /do schůzky OS ZŠ 18,00hod./ 

 

5.VYJÁDŘENÍ RODIČŮ A ŽÁDOST O STANOVISKO OS K DANÉ SITUACI V ZŠ

 

-  L.Hrnčířová nás seznámila s vážnou situací ve škole a přečetla návrh stížnosti a prosby

   o pomoc řešení situace ve škole České školní inspekci a znění petice

- důvodem celé situace je  narůstající agrese mezi žáky,učiteli a rodiči a přesvědčení rodičů,

  že jejich připomínky a prosby nejsou z řad učitelů a vedení školy vyslyšeny a není jim dán        

  prostor k řešení

-         v celé věci jsme se  na schůzce dohodli na mezikroku,kdy se sejdou zástupci OS,učitelé a vedení ZŠ,zastupitelé zřizovatele MěÚ-starostu osloví J.Dvořáková do 20.3.2009 a samozřejmě veřejnost

-         proběhlo hlasování      pro mezikrok-společnou schůzku   6        proti: 2

-         termín společné schůzky je 15.4.2009 v 15,30hod. tudíž vyzývám a prosím ing. Jaroslava Jiráska o zajištění účasti všech učitelů,jelikož je celá situace opravdu vážná a jde nám o společný cíl-klidné a příjemné podmínky pro děti i učitelé,pokusit se vyřešit celou situaci bez inspekce a

     o možnost vyjádření rodičů,aby vše směřovalo k další dobré spolupráci a k pocitu rodičů,

     že byli vyslyšeni a udělalo se vše potřebné k řešení daných situací i v budoucnu    

 

-         do 10.4.2009 budeme sbírat  na našich webových stránkách www.oslb.webnode.cz

příspěvky rodičů,žáků a učitelů,kteří mají osobní zkušenosti se vším,čeho se problém týká

možno zaslat také na adresu předsedkyně OS: Jana Dvořáková,Kotelní 57,507 81 Lázně Bělohrad,možno anonymně i jmenovitě,příspěvky budou použity na společné schůzce

-         J.Dvořáková předá info a  VÝZVU rodičům formou lístečků všem žákům ZŠ do 20.3.2009

      a potvrdí termínu společné schůzky 15.4.2009  přes e-maily,do školy přes J.Jiráska,na MěÚ    

      osobně

-         věřím,že společně najdeme stanovisko,upevníme společný cíl a budeme na naší spolupráci rádi  a tvrdě pracovat,jelikož si myslím,že je to pro dobro nás všech

 

 

6.DISKUSE

 

L.Hrnčířová – připomněla,že od podzimu,kdy skončilo volební období školské rady,stále  není        zvolena nová, prosím o zjištění a do příští schůzky 21.4.2009 J.Jiráska o zajištění potřebných info

 

 

Schůzka skončila ve 20,45 hod.

 

Další plánovaná schůzka OS je 21.4.2009 v 18,00 hod. ve sborovně ZŠ K.V.Raise a již nyní Vás všechny srdečně zvu a těším se na Vás!!!!!!!

 

 

 

 

Lázně Bělohrad

16. března 2009                                                           Vypracovala:   Jana Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie