Zápis z 16. schůzky OS při ZŠ K.V.Raise ze dne 23.9.2008

03.10.2008 00:00

 

   

Účast : přítomno: 8   omluveno 4

PROGRAM: 1.Zpráva hospodáře

                      2.Příprava valné hromady

                      3.Občasník – příští číslo

                      4.Spolupráce se stacionářem APROPO- návrh

                      5.Diskuse

 

1.- Hospodaření OS

    - Regina Draslarová seznámila všechny přítomné s rozpočtem za loňský školní 

            rok viz příloha.

          - nutno zařídit - podpisové vzory k účtu OS - po Valné hromadě

          - prozatímní zástupce předsedy – Jana Dvořáková (do valné hromady)

             jednohlasně odhlasováno

    

      2. - Valná Hromada 1.10.2008

          - návrhy připomínky k organizaci atd.

          - pozvánky – předání rodičům na lístečcích po dětech, nebo pozvat formou e-mailem

             jednohlasně odhlasovány lístečky po dětech,každý důvěrník zajistí ve své třídě.

             Kde nejsou důvěrníci prozatímně zvolení zajistí : 1.B.+2.A. - P.Bičišťová

                                                                                             3.A.         - M.Kyzlinková

                                                                                             4.A.         - J. Dvořáková

                                                                                             8.A.         – L. Hrnčířová

                                                                                             6.tř.          - T.Jirásko

         -předání pozvánek se zajistí do pátku 26.9.2008

        Plán činnosti : 

-         Aulu zajistí v termínu 1.10.2008 - T. Jirásko + klíče

-         Zajistit pozvánku na VH pro paní učitelky osobně: zajistí každý důvěrník

        Program :

-         rozdělení příspěvků, vedení VH, zápis z VH – J.Dvořáková,P.Bičišťová

 

1. Zpráva o činnosti OS                                 - M. Dolenská

2. Zpráva o hospodaření OS                          - R. Draslarová

3. Zpráva revizní komise                               - R.Chudobová

4. Návrh činnosti OS                                     - L.Hrnčířová 

5. Návrh rozpočtu OS                                    - R. Draslarová

6. Členství a výše členského příspěvku         - R.Draslarová

7. Volba výkonného výboru OS                    - L.Hrnčířová

8. Diskuse                                                      - J.Dvořáková, P.Bičišťová

9. Závěrečné ustanovení valné hromady       - L.Hrčířová

 

 

 

3. - Občasník

   - obsah – čísla zajistí M.Dolenská

   - datum výtisku : 10.10.2008- před rodičovskými schůzkami, které se konají

                                                    16.10.2008     

-         distribuce do školy 13.10.2008, kopírování : město : E.Bičišťová,škola: T.Jirásko

                                                                              škola : T Jirásko

 

4. - APROPO

 - sdružení má zájem o další spolupráci.

 - peníze ze sport. odpoledne použili na víkendový tábor pro

   postižené děti -  foto web apropo.cz

 - pozveme rodiče a děti z APROPA na pletení košíků, akademii a jiné akce ZŠ.

 - nabídnuto ZŠ možnost návštěvy stacionáře v rámci výuky – kontakt předán p.uč. 

   Š.Záveské

  

 

5. – Diskuse

    - ing.J.Jirásko : informoval o projektu sdružení Žen-šen zaměřeném na vzdělávání

       matek na mateřské dovolené,např : cizích jazyků,práce na PC,pohybové aktivity -    

       finance budou žádány z evropských fondů.Na Valné hromadě OS mohou rodiče

       vyplnit dotazník k tomuto projektu.

      

    - L.Hrnčířová nás informovala o besedě s PhDr. Pekařovou .Paní doktorka hovořila o

      způsobech komunikace učitelů a rodičů při třídních schůzkách. Ohlas učitelů byl dle

      slov p.ředitele vstřícný- proto bychom chtěli zorganizovat další besedu – i pro

      rodiče.

      - přednášku v ZŠ zařídí ing.J.Jirásko

  

   - noví důvěrníci – způsob zvolení - na VH

       třídní důvěrníky zajisti do VH J.Dvořáková

           

   - na Školním plese proběhne i letos předání upomínkového předmětu žákům    

      9.ročníků. Na třídních schůzkách se rodiče a žáci dohodnou zda budou opět

      „placky“. OS tuto akci finančně zajistí.

 

 

 

Lázně Bělohrad                                      Vypracovala:   Jana Dvořáková

26. září 2008                                                                   Petra Bičišťová

 

                                                                Schválila:        Lenka Hrnčířová

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie