Prosinec 2009

29.11.2011 00:00

Tento příběh se stal už dávno.

Byly Vánoce a děvčátko dalo otci balíček s těmito slovy: „Tatínku tohle je dárek pro Tebe”.

Otec byl nejdříve v rozpacích, když zjistil, že balíček je prázdný, rozzlobil se. Přísným hlasem se zeptal: „Nevíš, že když dáváš dáreček, něco musí být v balíčku?” 

Děvčátko se podívalo na otce a se slzami v očích řeklo: „Není prázdný! Je naplněný mými pusami”! Otec se velmi zastyděl, poklekl, objal svoju dcerku a poprosil ji o odpuštění.

Od tehdy otec střežil svůj balíček pod postelí a když se mu nedařilo, či potřeboval povzbudit, otevřel balíček a vybral z něho jednu pusu.

Každý z nás má také takový svůj balíček plný lásky od svých dětí, přátel, rodiny .......

Nic není důležitější!

….přejeme všem, aby měli takový balíček  plný pus!

 

          Příspěvky vybíráme

do konce roku 2009.

Částku 200kč předejte                                          třídní učitelce.


 

 

Stalo se v školním roce 2008/2009 :

 

 • 1.října 2008 - Valná Hromada
 • začátek října 2008 - Občasník
 • prosinec 2008 - uspořádalo OS Mikulášskou nadílku pro 1.stupeň ZŠ
 • 14.únor 2009 - se konal  PLES ŠKOLY – pomoc při organizaci nejen přípravy ale i při samotném plesu
 • 4.březen 2009 - proběhla beseda na téma Přijímání potravy, zúčastnilo se ji 18 lidí a měla velký úspěch - článek najdete v Bělohradských listech
 • 11. března 2009 – první termín Pletení košíků - další termíny byli 18. a 25.března. Děkujeme L. Zívrové za vedení a ZŠ za zprostředkování a možnost využití prostor školy
 • březen 2009 - Občasník
 • 28. březen 2009 - Den učitelů – Květiny učitelům
 • 6.květen 2009 - beseda na téma Závislost-mobily, televize, PC
 • 20.květen 2009 - Sportovní odpoledneŠtafeta, sportovní odpoledne pro děti – soutěže - Perníková chaloupka, Převozník, Kohoutek a slepička, Strom života a Princeznin věneček. Pro starší vybíjená, přehazovaná a nohejbal.
 • 10. červen 2009 - poslední beseda z cyklu „Závislosti“ na téma Závislosti ve vztazích

 

 

 

V průběhu roku - Projekty tříd využilo celkem 10 tříd

 

 1. 1.A.......... maškarní odpoledne se zpíváním
 2. 5.A+5.B... poznávání Prahy
 3. 9.B.......... drogové doupě Jičín
 4. 2.A.......... návštěva areálu „Pod Kuňkou“
 5. 3.A+3.B... turistika,soutěže,táborák s posezením
 6. 6.tř......... IQ park v Liberci
 7. 8.A+8.B... poznávání Prahy + divadlo

 

Připravujeme :

 

Činnost OS na rok 2009-2010

 • Mikulášská nadílka pro 1.-5.třídu
 • Školní ples 13.2.2010-pomoc OS při organizaci tradičního školního plesu,spolupráce s učitelským sborem, zajištění upomínkových předmětů pro žáky 9.tříd 
 • Přednášky pro rodiče,děti a učitelé s odborníky
 • Gratulace ke dni učitelů – květiny pro všechny pedagogické pracovníky školy
 • Sportovní odpoledne s kouzelníkem                       
 • Přednáška s odborníkem pro rodiče -  PhDr.Lidmila Pekařová
 • Pomoc při Bělohradském Slavíčku
 • Vydávání Občasníku – 3x za školní rok

 

 

R O Z P O Č E T   O S   N A   R O K   2 0 10

 

 

 

Příjmy :

 

příspěvky

0,00 Kč

převod z r. 2008

26 679,64 Kč

úroky celkem-účet

 

Celkem

26 679,64 Kč

 

 

Výdaje :

 

Mikulášská nadílka (1.stupeň)

900,00 Kč

Beseda pro rodiče

5 000,00 Kč

Předání květin ke Dni učitelů

1 500,00 Kč

Květiny 9.ročníkům

900,00 Kč

Příspěvek na cestovné a startovné na soutěže

5 000,00 Kč

Příspěvek na lyžařský výcvik - doprava

2 000,00 Kč

Příspěvek na školu v přírodě

4 000,00 Kč

Příspěvek na školní družinu

2 000,00 Kč

Provozní náklady OS + placky 9.ročník

4 000,00 Kč

Projekty tříd

10 000,00 Kč

Celkem

35 300,00 Kč

     
 

 

Členem OS se může stát osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a chce podpořit naší činnost. Nemusí to být pouze jeden člen rodiny, je vítán kdokoli!!!

Tedy nevybíráme příspěvky za dítě, nýbrž vybíráme příspěvky členů. Pokud nechcete být členy OS, a přesto chcete finančně přispět, je možné pouze dát sponzorský dar.

 

Na webových stránkách Občanského sdružení naleznete:

 • Stanovy, Rozpočet
 • Kalendář akcí – termíny akcí
 • Zápisy ze setkání výboru a valné hromady
 • Kontakty (emaily) na všechny důvěrníky
 • Možnost nám napsat své náměty i připomínky – na email – oslb@seznam.cz (neveřejné dotazy) nebo přímo na internetové stránky www.oslb.webnode.cz do Knihy návštěv (zde vaše příspěvky zůstávají a můžou si je přečíst ostatní příchozí na stránky)

 

Děkujeme všem za podporu a spolupráci. Další informace na našich webových stránkách oslb.webnode.cz nebo ve vývěsní skříňce OS (za autobusovým nádražím u zámeckého parku).

Občasník sestavila Monika Dolenská

Správce webových stránek občanského sdružení - oslb.webnode.cz

 

 

 

 

 

Překulil se nám rok zas

a je tady Vánoc čas.

Prožijme ho veselí

s nejlepšími přáteli.

Ruku v ruce rychlým krokem

sejde se rok s Novým rokem.

A ten ať je veselý,

ve všední dny i v neděli.

Hezké a veselé vánoční svátky

přeje Občanské sdružení

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie