Příspěvky tříd rozdělení 2013-2014

22.03.2014 16:35

 

Třída Počet žáků Placeno Aktivita třídy Výše příspěvku Účel platby Celkem Kč
1.A.    22 22 Pasování prvňáčků 50,-Kč/žáka kniha 1 100
1.B. 21 21 Pasování prvňáčků 50,-Kč/žáka kniha 1 050
1.A.    22 22   100,-Kč/žáka pomůcky pro třídu 2 200
1.B. 21 21   100,-Kč/žáka pomůcky pro třídu 2 100
2.A. 27 27 Plavání 170,-Kč/žáka provoz bazénu 4 590
2.B. 28 27 Plavání 170,-Kč/žáka provoz bazénu 4 590
3.A. 19 18 Plavání 170,-Kč/žáka provoz bazénu 3 060
3.B. 19 19 Plavání 170,-Kč/žáka provoz bazénu 3 230
4.A. 24 24 Škola v přírodě 120,-Kč/žáka doprava+ pobyt 2 880
4.A. 24 24 Rozloučení s p. učitelkou 100,-Kč/žáka plavání + výlet 2 400
4.B. 24 24 Škola v přírodě 220,-Kč/žáka doprava+ pobyt 5 280
5.A. 21 17 Rozloučení s 1. stupněm 100,-Kč/žáka cestovné, odměny 1 700
5.B. 24 22 Rozloučení s 1. stupněm 100,-Kč/žáka cestovné, odměny 2 200
6.A. 28 28 Adaptační kurz 2000,-Kč/třídu ubytování 2 000
6.B. 28 28 Adaptační kurz 2000,-Kč/třídu ubytování 2 000
7.A. 18 17 Lyžařský výcvik 500,-Kč/žáka doprava + pobyt 8 500
7.B. 18 17 Lyžařský výcvik 500,-Kč/žáka doprava + pobyt 8 500
8.A. 18 16 Turistický kurz 200,-Kč/žáka ubytování 3 200
8.B. 16 9 Turistický kurz 200,-Kč/žáka ubytování 1 800
9.A. 22 16 Vodácký kurz 250,-Kč/žáka doprava + pobyt 4 000
9.B. 21 20 Vodácký kurz 250,-Kč/žáka doprava + pobyt 5 000
Celkem            71 380

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie