příspěvky rozdělení 2013-2014

20.12.2013 00:00

 

Třída Počet žáků Placeno Aktivita třídy Výše příspěvku Účel platby Celkem Kč
1.A.    22 21 Pasování prvňáčků 50,-Kč/žáka kniha 1 050
1.B. 21 21 Pasování prvňáčků 50,-Kč/žáka kniha 1 050
1.A.    22 21   100,-Kč/žáka pomůcky pro třídu 2 100
1.B. 21 21   100,-Kč/žáka pomůcky pro třídu 2 100
2.A. 27 27 Plavání 170,-Kč/žáka provoz bazénu 4 590
2.B. 28 22 Plavání 170,-Kč/žáka provoz bazénu 3 740
3.A. 19 18 Plavání 170,-Kč/žáka provoz bazénu 3 060
3.B. 19 19 Plavání 170,-Kč/žáka provoz bazénu 3 230
4.A. 24 24 Škola v přírodě 220,-Kč/žáka doprava+ pobyt 5 280
4.B. 24 24 Škola v přírodě 220,-Kč/žáka doprava+ pobyt 5 280
5.A. 21 17 Rozloučení s 1. stupněm 100,-Kč/žáka cestovné, odměny 1 700
5.B. 24 20 Rozloučení s 1. stupněm 100,-Kč/žáka cestovné, odměny 2 000
6.A. 28 28 Adaptační kurz 2000,-Kč/třídu ubytování 2 000
6.B. 28 27 Adaptační kurz 2000,-Kč/třídu ubytování 2 000
7.A. 18 17 Lyžařský výcvik 400,-Kč/žáka doprava + pobyt 6 800
7.B. 18 17 Lyžařský výcvik 400,-Kč/žáka doprava + pobyt 6 800
8.A. 18 16 Turistický kurz 200,-Kč/žáka ubytování 3 200
8.B. 16 8 Turistický kurz 200,-Kč/žáka ubytování 1 600
9.A. 22 15 Vodácký kurz 250,-Kč/žáka doprava + pobyt 3 750
9.B. 21 19 Vodácký kurz 250,-Kč/žáka doprava + pobyt 4 750
Celkem            66 080

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie