Občasník září-říjen 2008

15.10.2008 15:31

  Trochu stříbra

 „Co si myslíš o penězích?“ ptal se jeden mladík učitele.
„Podívej se z okna,“ poradil mu učitel. „ Co vidíš?“
„Vidím nějakou ženu s děckem, vůz tažený dvěma koňmi a vesničana, který míří na trh.“
„Dobrá. A teď se podívej do zrcadla. Co vidíš?“
„Co chceš, abych viděl? Vidím sama sebe, samozřejmě.“
„Nyní přemýšlej. Okno je vyrobeno ze skla, také zrcadlo je vyrobeno ze skla. Stačí nepatrná vrstvička stříbra na skle a člověk vidí jen sebe sama.“
Jsme obklopeni lidmi, kteří si svá okna proměnili v zrcadla. Myslí si, že se dívají „ven“, a přitom přemýšlejí jen o sobě. Nedovol, aby se okno tvého srdce stalo zrcadlem.

Členem OS se může stát osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a chce podpořit naší činnost. Nemusí to být pouze jeden člen rodiny, je vítán kdokoli!!!

Tedy nevybíráme příspěvky za dítě, nýbrž vybíráme příspěvky členů. Pokud nechcete být členy OS, a přesto chcete finančně přispět, je možné pouze dát sponzorský dar.

Příspěvek na rok 2009 ve výši 200kč na člena vybíráme prostřednictvím třídních učitelů ve všech třídách do konce listopadu.

Stanovy OS si lze přečíst na nových internetových stránkách občanského sdružení

oslb.webnode.cz

   Stalo se v loňském školním roce:

2007

Þ    17.září – beseda s PhDr. Janem Svobodou- přednáška na téma Komunikace mezi rodiči, učiteli a žáky

Þ    8.listopadu – Valná hromada

 

Þ    5.prosince uspořádalo OS Mikulášskou nadílku pro 1.stupeň ZŠ s pomocí žákyň ze 7.B a 8.A, které se skvěle zhostily postav čertů.

2008

Þ    9.leden - 1. beseda s psychiatrem MUDr. P.Mílkem na téma Rodinné vztahy

 

Þ    15.ledna byly na schůzi výboru OS schváleny částky rozpočtu navrženého valnou hromadou.

 

Þ    13.únor - 2. beseda s psychiatrem Mudr. P.Mílkem na téma Partnerské vztahy

 

Þ    16.února se konal  PLES ŠKOLY – pomáhali jsme při organizaci plesu. Letos poprvé patřilo zahájení plesu žákům devátých tříd naší ZŠ. Ve slavnostní atmosféře byla každému z rukou třídní učitelky předána pamětní placka, která zůstane vzpomínkou na roky strávené v základní škole. Výrobu placek zajistilo OS při ZŠ ve spolupráci s firmou Amadea.

 

Þ    12. březen – 3. beseda s psychiatrem Mudr. P.Mílkem na téma Agrese, konflikty, šikana

 

Þ    28. březen – předání květin ke dni učitelů

 

Þ    1. duben – 4. beseda s psychiatrem MUDr. P.Mílkem na téma Smutek, strach a panika

 

Þ    5. duben - Bazar knih, časopisů, DVD, CD a videokazet

 

Þ    9. duben a dále další dvě středy v dubnu – Pletení košíků, misek, stojánků na tužky pro děti, rodiče, učitele a veřejnost - výrobky se prodávaly v den třídních schůzek 22.dubna a na sportovním odpoledni – výtěžek byl věnován adopci na dálku - děvčeti z Indie – PRYANKA TUMAKANAVAR

 

Þ    7.květen – 5. beseda s psychiatrem MUDr. P.Mílkem na téma Deprese, smutek, truchlení

Þ    21.květen - Sportovní odpoledne na sportovišti u ZŠ - odpoledne pro rodiče, učitele a děti plné her a soutěží - finanční prostředky vybrané na dobrovolném vstupném byly věnovány Občanskému sdružení APROPO při ZŠ Soudná v Jičíně,které je použilo na dětský tábor pro postižené děti (více www.apropojicin.cz)

Þ    1. červen – pomoc při organizaci Dne dětí pořádaném Klubem podnikatelů Bělohradska

OS svojí činností v roce 2008 vytvořilo zisk 4361Kč a mohlo finančně podpořit:

ADOPCI NA DÁLKU.............................................................. částkou 1775,- Kč

STACIONÁŘ APROPO.......................................................... částkou 2836,- Kč

KVĚTINY ŽÁKŮM 9.TŘÍD při ukončení docházky na ZŠ............. částkou  900,- Kč

 

Zbylé finanční prostředky budou použity na položky rozpočtu OS na rok 2009 schválené valnou hromadou.

Dne 1.října 2008 se konala Valná hromada Občanského sdružení, která schválila :

- návrh rozpočtu – částky budou upřesněny po vybrání členských příspěvků na schůzi výboru dne 16.12.2008

- návrh činnosti na rok 2009:                                                                            

-         Mikulášská nadílka pro 1.-5.třídu

-         Školní ples

·         pomoc OS při organizaci tradičního školního plesu

·         zajištění upomínkového předmětu pro žáky 9.tříd

-         Pletení košíků pro rodiče a děti – únor - březen 2009

-         Besedy s psychiatrem – MuDr. Petr Mílek – pravidelné besedy

-         Gratulace ke dni učitelů – květiny pro všechny pedagogické pracovníky školy

-         Sportovní odpoledne – výtěžek bude opět věnován Občanskému sdružení     Apropo v Jičíně při ZŠ Soudná

-         Návštěva stacionáře APROPO – společná dílna – pro žáky ZŠ

-         Přednáška s odborníkem pro rodiče – beseda s PhDr. Lidmilou Pekařovou

-         Vydávání Občasníku – třikrát za školní rok

 

Přesné termíny akcí naleznete na webových stránkách Občanského sdružení oslb.webnode.cz

Připravujeme :

               Pravidelné besedy s psychiatrem MUDr. P.Mílkem

Zveme rodiče, učitele i veřejnost na pravidelné besedy na téma ZÁVISLOST

1.beseda se koná ve středu 5.listopadu 2008 od 18hod v aule ZŠ

Téma: ALKOHOL

Přednáší MUDr. Petr Mílek.

Vstupné dobrovolné.

Všichni jste srdečně zváni !

 

Další besedy budou vždy 1.středu v měsíci - téma : prosinec - DROGY;    leden - GAMBLERSTVÍ; únor – JÍDLO a BULIMIE, ANOREXIE, PŘEJÍDÁNÍ; březen - NIKOTIN; duben - POČÍTAČE, TELEVIZE, MOBIL; květen - ZÁVISLOSTI VE VZTAZÍCH.

 

 

V sobotu 13.12.2008 proběhne odpolední setkání ve stacionáři APROPO v Jičíně.

Bude promítáno video z letního tábora dětí z APROPA a budou probíhat společné dílny dětí.

Setkání se můžete se svými dětmi také zúčastnit. Pro bližší informace kontaktujte p. L. Hrnčířovou – l.hrncirova@email.cz nebo tel. 606 792 635

 

 

Na nových webových stránkách Občanského sdružení naleznete:

-         Stanovy

-         Rozpočet

-         Kalendář akcí – termíny akcí

-         Zápisy ze setkání výboru

-         Kontakty na všechny důvěrníky

-         Možnost nám napsat své náměty i připomínky

Děkujeme všem za podporu a spolupráci. Další informace na našich webových stránkách oslb.webnode.cz nebo ve vývěsní skříňce OS (za autobusovým nádražím u zámeckého parku).

Občasník sestavila Monika Dolenská

Správce webových stránek občanského sdružení - oslb.webnode.cz

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie