Občasník - prosinec 2010

29.11.2011 00:00

Rok s rokem se sešel,
vánoční čas zase přišel.

Štědrý den je div se světe,
Barborka na stole nám kvete.

Postíš se jen na krátko,
abys viděl prasátko.

Jehličí a purpura voní,
jak se v písni známé praví.

Stromeček,jablíčko a rybičku,
to nemá vůbec chybičku.

Večer všichni spolu,
zasedneme u bohatého stolu.

Koledy, písně nebo pohádku,
na staré zvyky vzpomeň si do zpátku.

Rozbalíš si dárečky zas,
v ten vánoční čas.

Zdravíčko si popřejeme,
ať za rok zas všichni se pomějeme.


 

 

 

    Hezké a veselé

vánoční svátky

přeje Občanské sdružení

 

Připravujeme :

 

Činnost OS na rok 2010-2011

 1. Mikulášská nadílka pro 1.-5.třídu pro 216 dětí
 2. Dětské odpoledne s kouzelníkem
  • po dohodě s p. Bordem bude v měsící lednu v hale SOU, proběhne pouze odpoledne plné her a kouzel  s představením kouzelníka, přibližně 2-2,5hod. program
  • termín bude upřesněn
  • občerstvení zajistíme,vstupné dobrovolné
 3. Školní ples
  • pomoc OS při organizaci tradičního školního plesu,spolupráce s učitelským sborem, zajištění upomínkových předmětů pro žáky 9.tříd 
 4. Minikurz keramiky pro rodiče a děti
  • místo konání: ZŠ K.V.Raise –keramická dílna - pod vedením Růženy Bičišťové
  • celý kurz bude pro rodiče s dětmi v odpoledních hodinách,předpokládaná doba trvání jedné lekce 17-19,15hod.,celý kurz  bude na jedno  téma: Světlo - ve třech termínech
  • Předběžné termíny:
   • 28.1. - Slunce
   • 18.2. - Na co slunce svítí
   • 11.3. - Život bez slunce
   • 8.4.  - Závěrečné předání výrobků s pohoštěním,možnost prodeje výrobků
   • V měsíci lednu budou rozeslány po dětech  závazné přihlášky rodičům, celý kurz bude v režii OS.
 5. Přednášky pro rodiče,děti a učitelé s odborníky
 6. Gratulace ke dni učitelů
  • květiny pro všechny pedagogické pracovníky školy
 7. Dětské odpoledne i se štafetou bude opět v měsíci květnu
 8. Pomoc při Bělohradském Slavíčku
 9. Vydávání Občasníku – 3x za školní rok

 

R O Z P O Č E T   O S   N A   R O K   2010 - 2011

 

Výdaje :

 

Mikulášská nadílka (1.stupeň)

1 000,00 Kč

Akce OS pro děti    

5 000,00 Kč

Předání květin ke Dni učitelů

1 500,00 Kč

Dárkové předměty 9.ročníkům

900,00 Kč

Příspěvek na cestovné a startovné na soutěže

5 000,00 Kč

Příspěvek na lyžařský výcvik - doprava

2 000,00 Kč

Příspěvek na školu v přírodě

4 000,00 Kč

Příspěvek na školní družinu

2 000,00 Kč

Provozní náklady OS+placky 9.ročník

3 000,00 Kč

Projekty tříd

5 000,00 Kč

Sportovní aktivity – 3 třídy ( 8. a 9.)

3 000,00 Kč

 

Celkem                                                          32 400,00 Kč

 

Členem OS se může stát osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a chce podpořit naší činnost. Nemusí to být pouze jeden člen rodiny, je vítán kdokoli!!!

Tedy nevybíráme příspěvky za dítě, nýbrž vybíráme příspěvky členů. Pokud nechcete být členy OS, a přesto chcete finančně přispět, je možné pouze dát sponzorský dar.

 

Na webových stránkách Občanského sdružení naleznete:

 • Stanovy, Rozpočet
 • Kalendář akcí – termíny akcí
 • Zápisy ze setkání výboru a valné hromady
 • Kontakty (emaily) na všechny důvěrníky
 • Možnost nám napsat své náměty i připomínky – na email – oslb@seznam.cz (neveřejné dotazy) nebo přímo na internetové stránky www.oslb.webnode.cz do Knihy návštěv (zde vaše příspěvky zůstávají a můžou si je přečíst ostatní příchozí na stránky)

 

Děkujeme všem za podporu a spolupráci. Další informace na našich webových stránkách oslb.webnode.cz nebo ve vývěsní skříňce OS (za autobusovým nádražím u zámeckého parku).

Občasník sestavila Monika Dolenská

Správce webových stránek občanského sdružení - oslb.webnode.cz

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie