Občasník březen 2009

23.04.2009 08:58

Historka na uvítanou

Mladý učitel měl nastoupit svou první službu a šel se radit se starým zkušeným kolegou. Starý učitel mu řekl :

„Budeš mít čtyři druhy žáků.

Jedni vědí málo a nechtějí se učit. Ti spí. Ty nejprve probuď a potom je uč.

Druzí vědí málo a chtějí se učit. Ti se právě probouzejí. Přesvědč je, že také mohou zmoudřet, a potom je uč.

Třetí vědí mnoho, ale nechtějí se učit. Ti právě usínají. Přesvědč je, že také mohou zhloupnout, a potom je uč.

A ti čtvrtí vědí mnoho a přesto se stále chtějí učit. Ti bdí. Těm se pokloň po pás a potom je uč.“

 

 

Příspěvek od předsedkyně Občanského sdružení

Milí rodiče,

chtěla bych Vás informovat o změnách a o nynějším financování v našem sdružení.

Od letošního školního roku jsme se s členy Občanského sdružení při ZŠ K.V.Raise rozhodli zrušit příspěvek na žáka v každé třídě a budeme podporovat velké akce, což jsou lyžařský výcvik a škola v přírodě. Dále jsme zavedli možnost využít peníze OS na akci „Projekt“. Místo příspěvku na žáka pro každou třídu jsme umožnili všem třídám získat peníze na určitý projekt (viz dole). Také chceme, aby příspěvky od Vás – rodičů,  byly co nejlépe využity.

Dále OS financuje žákům reprezentaci naší školy na různých soutěžích, startovné apod.

Ostatní činnost OS pro žáky najdete v našem rozpočtu na www.oslb.webnode.cz.

Pokud s naší vizí souhlasíte, pomozte svými finančními příspěvky ve větší míře, dále svojí aktivitou a zájmem pomoci. Každý nápad, připomínku i pomoc vítáme.

Přeji Vám všem, aby Vaše děti byly šťastné.

Jana Dvořáková, předsedkyně OS

 

 
   
 

 

 

Projekty

Od nového roku 2009 bude formou projektů přispívat třídám na projekty,které si sami vytvoří až do výše 1 000,-Kč na třídu. Každá paní učitelka má možnost se svými žáky jakékoliv realizace.

Chceme tím podpořit kreativitu žáků a možnost společné práce celé třídy a cílené využití tohoto příspěvku, také sblížení mezi žáky a učiteli.

 

Podmínky projektů:

-         třída vytvoří svůj vlastní projekt, na co budou příspěvek požadovat

-         třída předloží projekt OS ke schválení a po té dostane příspěvek formou „grantu“

-         OS požaduje zpětnou vazbu, což znamená, aby žáci předali OS své hodnocení celého projektu formou fotografií z akcí a písemných příspěvků od žáků, ty pak budou uveřejněny na internetu a v nástěnce

Apelujeme na paní učitelky i na žáky,aby tuto možnost určitě využili !!!!!!

 

 

 

Projekt 1.a. – Karneval se zpíváním

-         v 1.A. proběhl první projekt financovaný OS

-         jednalo se o karneval se zpíváním a p.uč.Vernerová a R.Francová připravily krásný program pro žáky první třídy a všichni si to moc užili

-         dětem se vše moc líbilo,můžete shlédnout foto i příspěvky ve vývěsní tabuli

-         ZŠ ve městě u p.uč.Vernerové již tento týden

-         děkujeme za první vlaštovku a přejeme všem třídám – žákům i učitelům, aby dokázali společně takové projekty zrealizovat a tak je pomohly i sblížit

 

Stalo se :

Þ     v prosinci 2008 uspořádalo OS Mikulášskou nadílku pro 1.stupeň ZŠ                

Þ    14.února se konal  PLES ŠKOLY – pomoc při organizaci nejen přípravy ale i při samotném plesu

OS při ZŠ přeje žákům devátých tříd hodně úspěchů  při studiu na zvolených školách.

Názory zúčastněných :

Ples se vydařil, byla jsem velmi spokojená. Zůstala jsem tam až do konce plesu. Opravdu úžasné a pořadatelé mají můj obdiv, jak to zvládli.

Jana Žáčková

Rodičovské sdružení naší školy pořádalo školní ples, kterého jsme se zúčastnili i my žáci 9.ročníků. Sešli jsme se v šatně, kde jsme se rozdělili a postupně přes celý sál chodili jsme si pro placky. Placky i ples se nám velmi líbili a mohlo by se to pro další ročníky opakovat.

Nosková a Tunelová

Plackování se mi moc líbilo a myslím si, že to i oživilo celý ples a i přivedlo plno lidí. Určitě bych v tom i nadále pokračovala.

Kristýna Hanousková

Þ    4.března proběhla beseda na téma Přijímání potravy,zúčastnilo se ji 18 lidí a měla velký úspěch - článek najdete v Bělohradských listech

Þ   PLETENÍ KOŠÍKŮ

§    velký ohlas u zúčastněných, na první akci přišlo 18 zájemců a proběhlo velké nadšení

§    děkujeme L. Zívrové za vedení a ZŠ za zprostředkování a možnost využití prostor školy

§    výtěžek bude věnován na projekty tříd ZŠ

 

Připravujeme :

 

Ø              Beseda s psychiatrem 

téma: Nikotin ve středu 8.dubna 2009 v aule ZŠ

Další besedy s psychiatrem budou probíhat vždy první středu v měsíci – plakáty najdete na informačních tabulích města.

Ø              Den učitelů

-         jako každý rok poděkujeme za práci našim učitelům

v pátek 27.3. předá OS všem učitelům a asistentkám květiny

Ø        Sportovní odpoledne - na sportovišti u ZŠ

květen 2008 -  předběžný termín 13.5. nebo 20.5. -termín bude upřesněn

- odpoledne pro rodiče, učitele a děti plné her a soutěží

- finanční prostředky vybrané na dobrovolném vstupném budou věnovány Občanskému sdružení APROPO při ZŠ Soudná v Jičíně

Ø        Přednáška s odborníkem pro rodiče – beseda s PhDr. Lidmilou Pekařovou

 

Poděkování

Janě Kluzové

Za sehnané trika na potisk pro tyto třídy – velmi levně !

Děti si trika potiskla všechna stejná až pojedou na výlet.
Poděkování tříd 1.A + 2.B + 4.A a od Heleny Vernerové.

 

 

 

Rozpočet na rok 2009 v celkové výši 29 900,-Kč

 

§         mikulášská nadílka /1.stupeň/............................... 900,- Kč

§         beseda pro rodiče s PhDr.Pekařovou................... 4 000,- Kč

§         předání květin ke Dni učitelů.............................. 1 500,- Kč

§         předání květin 9.ročníkům /ukončení/.................... 900,- Kč

§         příspěvek ZŠ na cestovné a startovné /soutěže/.... 8 000,- Kč

§         lyžařský výcvik /doprava/.................................. 4 000,- Kč

§         škola v přírodě   /doprava/................................ 4 000,- Kč

§         odměna za činnost v žákovském parlamentu.......... 600,- Kč

§         příspěvek na družinu......................................... 3 000,- Kč

§         provozní náklady na OS.................................... 3 000,- Kč                                           

 

 

Na nových webových stránkách Občanského sdružení naleznete:

-         Stanovy, Rozpočet

-         Kalendář akcí – termíny akcí

-         Zápisy ze setkání výboru

-         Kontakty na všechny důvěrníky

-         Možnost nám napsat své náměty i připomínky – na email – oslb@seznam.cz (neveřejné dotazy) nebo přímo na internetové stránky do  Knihy návštěv (zde vaše příspěvky zůstávají)

 

Děkujeme všem za podporu a spolupráci. Další informace na našich webových stránkách oslb.webnode.cz nebo ve vývěsní skříňce OS (za autobusovým nádražím u zámeckého parku).

Občasník sestavila Monika Dolenská

Správce webových stránek občanského sdružení - oslb.webnode.cz

Kytky a sluníčko, pomlázka s mašlí,

malované vajíčko velikonoce krášlí.

Hezké a veselé jarní svátky

přeje Občanské sdružení

 

Občasník březen 2009.doc (196,5 kB)

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie