Nulté hodiny

25.01.2009 10:37

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ VEDENÍ ZŠ K.V.RAISE

 

Dobrý den,

obracím se na vás jménem Občanského sdružení při ZŠ s žádostí o písemné vyjádření k důvodům vyučování častých nultých hodin na II. stupni ZŠ.

Již v říjnu na rodičovských schůzkách vyjádřili rodiče v 9.A svůj písemný nesouhlas s nultými hodinami. Nemají však dodnes žádnou vaši písemnou odpověď.

Při listopadových konzultačních dnech jsem pouze osobně tento problém diskutovala se zástupkyní ředitele p. Špicarovou a prosila ji o zveřejnění důvodů na internetových stránkách školy. Žádné vyjádření jsme s rodiči na stránkách školy doposud nenašli.

Nikdo z nás se nechce dotýkat vaší práce,ba naopak,chceme lepší spolupráci a komunikaci.

Chápeme, že školní rok je skoro v pololetí a změny rozvrhu jsou již vyloučené. Přesto bychom rádi znali vaše písemné vyjádření, které bude zveřejněno všem rodičům. Pokud my rodiče budeme znát důvody, proč jsou věci tak jak jsou a pokud bude prostor k našim vyjádřením, pak bude vzájemná spolupráce školy a rodiny mnohem lepší a bližší. Některé změny jsou nám rodičům pouze předkládány a o některých se dozvídáme prostřednictvím svých dětí – málokdy víme, že se nějaké změny chystají a proč.

Chceme vás tímto také pozvat na příští schůzi výboru Občanského sdružení při ZŠ, která se bude konat 27.1.2009, kde byste nám vaše vyjádření předali.

 

S pozdravem Lenka Hrnčířová

místopředseda OS při ZŠ

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie