Nulté hodiny - vyjádření

25.01.2009 10:41

Vážené Občanské sdružení při ZŠ,

vážení rodiče.

 

předem naší odpovědi se omlouváme za to, že jsme doposud písemně neodpověděli na Vaše dotazy ohledně nultých hodin v rozvrhu vyučování. Domnívali jsme se, že konzultace s paní Hrnčířovou, dotazník mezi žáky a informace Š. Záveské na schůzce OS dostatečně vysvětlily naše důvody. Jelikož tomu tak není, odpovídáme nyní písemně s tím, že jsme skutečně neměli úmysl nějakým způsobem neodpovídat nebo se nevyjadřovat, ale domnívali jsme se, že jsme při osobních jednáních naše stanovisko dostatečně vysvětlili. Tak tedy :

 

Vzdělávací program naší školy vychází z filozofie, že je dobré nabídnout žákům co největší počet volitelných předmětů, neboť pokud si vyberou předmět, který je baví , působí to pro vzdělávání žáků motivačně. Z tohoto důvodu dnes naše škola nabízí 7 volitelných předmětů : Dovednosti na PC, Sportovní výchova, Sborový zpěv, Konverzace v Aj, Technické činnosti, Seminář z Čj, Seminář z M. Z těchto volitelných předmětů je 5 předmětů meziročníkových (jsou volitelné pro žáky z různých ročníků), sportovní výchova je dělená na chlapce a dívky. Dále jsme též zařadili povinnou výuku druhého cizího jazyka v devátém ročníku v souladu s učebními plány Základní škola, podle kterého se žáci vzdělávají.

 

Z tohoto důvodu je nutné zakomponovat volitelné předměty do rozvrhu tehdy, jestliže ani jeden žák dané skupiny nemá jiný volitelný předmět. (Například předmět Sborový zpěv je nabízen pro žáky 6.-9. ročníku a může se tedy konat pouze v době, kdy ani jedna třída druhého stupně nemá povinnou výuku).

Z volitelných předmětů jsou pouze dva předměty určené pro jednotlivé třídy – a to Seminář z matematiky a Seminář z českého jazyka, které jsou zaměřeny na přípravu k přijímacímu řízení na střední školy a navštěvují je tedy pouze žáci 9. tříd.

 

Pokud se podíváme na rozvrh hodin vyučovacích hodin všech ročníků druhého stupně, zjistíme, že situace je následující :

 

  1. třída – odpolední vyučování v pondělí a ve čtvrtek

  2. A – odpolední vyučování čtvrtek 1x za čtrnáct dnů

VII.B – odpolední vyučování čtvrtek 1x za čtrnáct dní

VIII.A – odpolední vyučování pondělí, úterý, středa

VIII.B - odpolední výuka pondělí, úterý, středa

IX.A – odpolední výuka úterý, středa, čtvrtek

IX.B – odpolední výuka úterý, středa, čtvrtek

 

„Nulté“ hodiny :

 

VI.A – 1x týdne (pouze část řáků)

VII.A – 5x týdně – vždy jen část žáků

VII.B – 4x týdně – pokaždé vždy jen část žáků

VIII.A – 2x týdně – vždy jen část žáků

VIII.B – 2x týdně – vždy jen část žáků

IX.A – 5x týdně – z toho v úterý a ve středu všichni

IX.B – 4x týdně, z toho v úterý všichni

 

„Nulté“ hodiny byly diskutovány v posledních letech již několikrát a vždy jsme rodičům nabídli náhradní variantu – zařadit „nulté“ hodiny na odpoledne – a to v pondělí (konec vyučování by byl pro žáky v 15.30) a v pátek (konec vyučování též v 15.30). Po této nabídce se rodiče i žáci vždy rozhodli pro variantu nultých hodin s odůvodněním, že chtějí, aby se žáci v odpoledních hodinách mohli věnovat svým zájmům. Kromě toho některé předměty (například semináře z matematiky a z českého jazyka) odmítáme zase vyučovat my v odpoledních hodinách, neboť máme zkušenost s velkou únavou žáků.

 

Jaké jsou tedy varianty řešení ?

 

Krátkodobé – odpolední výuka v pondělí a v pátek do 15.30 hodin (je možné zrealizovat operativně kdykoliv během školního roku).

 

Dlouhodobé :

1.snížit počet volitelných předmětů

2. změnit strukturu volitelných předmětů (například zrušit sportovní výchovu, která je závislá na termínu, kdy nám halu zapůjčí SOU)

3. vyučovat volitelné předměty pouze v jednom ročníku (eliminovat meziročníkovost), ale pak hrozí to, že skupina volitelného předmětu nebude vůbec otevřená

4. posunutí začátku výuky (hrozí skutečnost, že dojíždějící se nedostanou zavčas domů)

 

Vážení rodiče,

 

chtěli bychom na závěr upozornit na skutečnost, jaká v posledních letech nastala ve státní vzdělávací politice. Počty hodin byly navýšeny pro jednotlivé ročníky takto :

 

  1. ročník 29 (průměr 5,8 hodin týdně)

VII. ročník 30 (průměr 6 hodin týdně)

VIII. ročník 31 (průměr 6,2 hodin týdně)

IX. ročník 32 (průměr 6,4 hodin týdně)

 

Přihlédneme-li k tomu, že ne každý den může na oběd celý II. stupeň najednou, že dojíždí 1/3 žáků do okolních vesnic, že jsme limitování volnou tělocvičnou, halou, dílnou, počítačovou učebnou, kreslírnou a hudebnou a že v pátek byl vždy požadavek rodičů, aby žáci chodili domů zavčas, není jednoduché rozvrh vytvářet.

 

Zúčastníme se nejbližší schůzky výboru OS a jsme ochotni o rozvrhu hodin dále diskutovat.

 

 

Za Základní školu K.V. Raise

 

Dagmar Špicarová Jaroslav Jirásko

 

V Lázních Bělohradě dne 13.1.2009

 

© 2008-2013 Monika Dolenská

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

další zajímavé stránky Katalog přebalů od čajů - Zelená cesta pro vaše zdraví - ekologická drogerie